Onzekerheid over uitbreidingen van Kinross Gold

. © REUTERS
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

De Canadese gouddelver Kinross Gold wil zijn productie dit jaar opnieuw doen groeien, maar het is onzeker of dat ook lukt. Door de hoge investeringsbehoefte is er geen ruimte voor een dividend.

De Canadese gouddelver Kinross Gold kon de voorbije jaren de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. De output daalde gestaag van 2,8 miljoen troy ounce in 2016 naar 2,67 miljoen in 2017 tot 2,45 miljoen vorig jaar. De mijngroep bezit acht operationele activa, waarvan drie in Noord-Amerika (Fort Knox, Bald Mountain en Round Mountain), een in Brazilië (Paracatu), twee in West-Afrika (Tasiast en Chirano) en twee in Rusland (Kupol en Moroshka).

De cijfers over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar beantwoordden aan de verwachtingen. De mijnen van de groep produceerden gezamenlijk 610.000 troy ounce goud tegen een totale kostprijs van 961 dollar per troy ounce. Dat is 6,5 procent minder dan vorig jaar, maar toen waren de productiekosten met 1019 dollar wel iets hoger. De omzet van 786,5 miljoen dollar (-2,9% op jaarbasis) lag ruim 25 miljoen dollar boven de consensusverwachting. Ook de aangepaste nettowinst (13,5 miljoen dollar) lag iets hoger dan verwacht. Over het volledige boekjaar daalde de output met 8,3 procent en kwamen de productiekosten met 965 dollar iets hoger uit dan een jaar eerder (954 dollar). De productiedaling was deels het gevolg van technische problemen bij Fort Knox, een buitengewoon hoge regenval en voorbereidende werkzaamheden voor verschillende uitbreidingen.

Het belangrijkste wapenfeit van 2018 was de ingebruikname van het eerste deel van de Tasiast-uitbreiding in Mauritanië. Die moet de output doen stijgen naar 400.000 troy ounce op jaarbasis. De tweede fase kan de productie doen verdubbelen. Of die er komt, hangt af van verschillende factoren. In de eerste plaats moet de financiering worden gevonden. Daarnaast moet een akkoord worden gesloten met de regering van Mauritanië over de verdeling van de opbrengsten en de belastingvoet. Later dit jaar staan verkiezingen gepland in het West-Afrikaanse land. De belangrijkste uitbreidingsprojecten voor 2019 zijn Gilmore bij Fort Knox en Vantage bij Bald Mountain. Die laatste wordt de komende weken al in gebruik genomen. De levensduur van Kupol en Chirano in Ghana werd met een jaar verlengd naar respectievelijk 2021 en 2023. Kinross onderzoekt ook de mogelijkheid om La Coipa en Lobo-Marte, twee Chileense mijnen, weer op te starten. Later dit jaar wordt de uitkomst van een haalbaarheidsstudie verwacht.

Kinross mikt voor 2019 op een iets hogere productie van 2,5 miljoen troy ounce en een productiekostprijs van 995 dollar. Kinross had eind vorig boekjaar nog 349 miljoen dollar in kas, tegenover 1,26 miljard dollar vorig jaar. De gouddelver spendeerde vorig jaar 254 miljoen dollar aan de aankoop van twee waterkrachtcentrales in Brazilië. Verder heeft de groep bij een aantal gedeelde activa de minderheidsaandeelhouders uitgekocht. Op de openstaande kredietlijn is nog iets meer dan 1,5 miljard dollar beschikbaar, wat de totale liquiditeit op bijna 1,9 miljard dollar brengt. De langetermijnschuld bleef op jaarbasis ongewijzigd op 1,74 miljard dollar. Pas in 2021 moet Kinross voor het eerst een schijf van 500 miljoen dollar terugbetalen. De nettoschuld bedraagt 1,4 keer de bedrijfswinst. De kapitaaluitgaven blijven dit jaar nagenoeg stabiel op iets meer dan 1 miljard dollar. Gezien de hoge investeringsbehoefte, is er geen ruimte voor een dividend.


Conclusie

Kinross wil zijn productie dit jaar opnieuw doen groeien, maar het is onzeker of dat ook lukt. De timing van de verdere groei is afhankelijk van de investeringsbeslissing rond Tasiast. Meer dan 40 procent van de productie is afkomstig uit politiek relatief instabiele regio’s. Daardoor is het geopolitieke risico bovengemiddeld. Tegen minder dan 5 keer de verwachte bedrijfswinst en 0,9 keer de boekwaarde ligt de waardering wel onder het sectorgemiddelde.

Advies : koopwaardig

Risico : hoog

Rating : 1C

Koers: 3,16 dollar

Ticker: KGC US

ISIN-code: CA4969024047

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 3,9 miljard dollar

K/w 2018: 63

Verwachte k/w 2019: 27

Koersverschil 12 maanden: -13%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: –

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content