Onrust over aandeleninkoop Royal Dutch Shell

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Royal Dutch Shell presenteerde beter dan verwachte kwartaalcijfers, maar die werden overschaduwd door het nieuws dat de aandeleninkoop door de moeilijke marktomstandigheden misschien over een langere periode gespreid wordt.

De Brits-Nederlandse olie- en gasgroep onderscheidt zich al decennialang door een stabiel of groeiend dividend. Na de overname van BG Group in 2016 beloofde Shell bovenop het dividend een programma van aandeleninkoop ten belope van 25 miljard dollar op te starten. Het duurde uiteindelijk tot de zomer van 2018 vooraleer dat programma groen licht kreeg. Het verloopt in schijven en tot nu werd 12 miljard dollar gespendeerd. Momenteel loopt een nieuwe schijf van 2,75 miljard dollar die op 27 januari afloopt. Het was aanvankelijk de bedoeling het programma eind 2020 af te ronden, maar die timing komt op losse schroeven te staan na uitspraken van financieel directeur (CFO) Jessica Uhl. Door de onzekere vraag- en aanbodevolutie is het mogelijk dat de inkoop over een langere periode wordt gespreid. Shell vreest dat het misschien onvoldoende kasstromen zal genereren om investeringen en aandeelhoudersvergoedingen te bekostigen zonder de schuldpositie te verhogen. Om dezelfde reden stelde ook sectorgenoot BP een geplande dividendverhoging uit.

Nog volgens de CFO is ook de timing rond het verlagen van de schuldgraad of gearing onzeker. Shell wil de gearing verlagen naar 25 procent, maar ook dat kan dus langer aanslepen. De energiegroep betaalde in het derde kwartaal 7,2 miljard aan uitstaande schulden terug. De nettoschuld bedraagt nu 73,5 miljard dollar, wat overeenkomt met een schuldgraad van 27,9 procent.

Shell kocht in het derde kwartaal voor 2,9 miljard eigen aandelen in en keerde voor 3,8 miljard dollar dividend uit. Het dividend kost Shell meer dan 15 miljard dollar op jaarbasis. CEO Ben Van Beurden benadrukte wel dat het nog altijd de bedoeling blijft zowel de aandeleninkoop als de schuldafbouw zoals gepland door te voeren, maar dat de marktomstandigheden zullen bepalen of de vooropgestelde timing gehaald wordt. De eerdere doelstelling om tussen 2021 en 2025 voor 125 miljard dollar aandeelhoudersvergoedingen uit te keren blijft wel overeind.

Operationeel leverde het derde kwartaal een gemengd beeld op, maar Shell presteerde wel beter dan verwacht. De groep realiseerde een aangepaste nettowinst van 4,77 miljard dollar, 15 procent minder dan een jaar eerder maar wel boven de consensusverwachting van 3,91 miljard. De gemiddelde olieprijs lag 17 procent lager dan een jaar eerder, wat uiteraard ongunstig was voor de upstreamafdeling (exploratie en productie). Ook de marges bij raffinage en chemie stonden onder druk. Dat werd gecompenseerd door een goede prestatie van de lng-afdeling (vloeibaar aardgas) en hogere inkomsten van de afdeling trading. De winst bij upstream slonk van 1,9 naar 0,9 miljard dollar en downstream (raffinage en marketing) deed het met 2,2 miljard dollar iets beter dan een jaar eerder (2 miljard). De gasafdeling leverde met 2,7 miljard dollar de grootste bijdrage aan de groepswinst (2,3 miljard in 2018).

Shell realiseerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 10,1 miljard dollar tegenover 8 miljard een jaar eerder. De groep zit ook op schema om dit en volgend jaar voor 5 miljard dollar overtollige activa te verkopen. Ondanks de opening van nieuwe gasvelden in Australië en Trinidad & Tobago daalde de output op jaarbasis met 1 procent naar 3,56 miljoen vaten olie-equivalent per dag. De nieuw opgestarte projecten moeten tegen eind 2020 de operationele kasstroom met 5 miljard dollar verhogen.


Conclusie

We betreuren de ongelukkige communicatie over de lopende aandeleninkoop, maar de belangrijkste boodschap is dat de aangekondigde aandeelhoudersvergoedingen over een langere periode gewoon doorgaan. De aanhoudend hoge kasstromen maken dit mogelijk, ondanks de lagere olieprijs. Tegen 5,8 keer de ondernemingswaarde ligt de waardering tussen die van Total en BP. Shell is wel een stuk goedkoper dan de Amerikanen Exxon en Chevron die bovendien een veel lager dividend uitkeren. Het aandeel blijft aantrekkelijk als rendementswaarde.


Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 26,76 euro

Munt: RDSA NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: GB00B03MLX29

Beurskapitalisatie: 212,3 miljard euro

K/w 2019: 12

Verwachte k/w 2020: 12

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4,5%

Dividendrendement: 6,3%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content