Newmont Mining

De waardering van Newmont is teruggevallen tot minder dan 0,9 keer de boekwaarde. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde van de voorbije vijf jaar.

De Amerikaanse goud- en koperproducent Newmont Mining is op het vlak van output, na Barrick Gold, de grootste ter wereld. De groep is op alle continenten actief, maar Noord-Amerika (vooral Nevada), Australië en Nieuw-Zeeland staan samen in voor meer dan de helft van de groepsproductie. Het aandeel daalde naar het laagste koersniveau sinds 2001. Grote boosdoener was uiteraard de daling van de goudprijs, maar ook de manier waarop investeerders naar goudmijnaandelen kijken. Slechts in uitzonderlijke gevallen zijn ze bereid nog meer te betalen dan de boekwaarde, waarmee geanticipeerd wordt op verdere afschrijvingen en waardeverminderingen.

Toch moeten we ook wijzen op de aanhoudende daling van de productiekosten door de besparingen en de hogere efficiëntie. Newmont zag de totale kosten per ounce geproduceerd goud in het derde kwartaal terugvallen naar 995 USD. Het verwachte kostencijfer voor het volledige boekjaar werd verlaagd van 1085 naar 1050 USD per ounce. Newmont is op dit moment dus nog winstgevend, al is de marge, gezien de volatiliteit van de goudprijs, niet zo heel groot.

In het derde kwartaal waren er opnieuw voor 309 miljoen USD voorraadafboekingen die werden gecompenseerd door een lagere belastingfactuur, positieve valutaverschillen en winst op de verkoop van activa. De gemiddelde ontvangen goudprijs bedroeg over de eerste negen maanden van 2014 1282 USD per ounce. Dat is 260 USD minder dan een jaar eerder. Daartegenover stonden kostenbesparingen ten belope van 630 miljoen USD. Alles samen kwam de aangepaste nettowinst uit op 249 miljoen USD. Newmont genereerde ook een positieve kasstroom van 51 miljoen USD, wat het totaal na drie kwartalen op 123 miljoen USD bracht. Daarbij helpt het dat de groep beduidend minder dividendbetalingen deed, want de uitkering is gekoppeld aan de goudprijs. Operationeel werd een lagere productie in Noord-Amerika en Australië gecompenseerd door een hogere output in Afrika.

Voor het volledige boekjaar 2014 mikt Newmont op een productie tussen 4,7 en 5 miljoen ounce. Turf Vent (Nevada) wordt eind 2015 operationeel en een jaar later is het de beurt aan Merian (Suriname). Er wordt dit jaar ook een beslissing verwacht over nieuwe investeringen in Long Canyon (Nevada) en Ahafo (Ghana). Newmont beschikt over ongeveer 2,2 miljard USD aan liquiditeiten en investeringen en een kredietlijn van 3 miljard USD. Daar staat een lange termijnschuld van 4,5 miljard USD tegenover.

Er zit ook nog een speculatief kantje aan Newmont. Vorig jaar zocht Barrick Gold (niet voor het eerst) toenadering tot Newmont, maar het kwam toen, om verschillende redenen, niet tot een overname. De economische logica daartoe is echter wel aanwezig, onder meer omwille van het potentieel aan kostenbesparingen. Als de goudprijs nog een tijd laag zou blijven, is het niet uitgesloten dat het dossier in de loop van dit jaar opnieuw op tafel zou komen.

Conclusie

De waardering van Newmont is teruggevallen tot minder dan 0,9 keer de boekwaarde. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Bijkomende (voorraad)afschrijvingen zijn niet uitgesloten, maar financieel staat de groep wel stevig. Er is bovendien nog ruimte voor bijkomende kostenverlagingen.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content