Nestlé is een defensieve groeireus

Nestlé © belga

Nestlé focust op een verantwoord prijsbeleid, het verder verhogen van het premiumgehalte van het assortiment, kostenefficiënter opereren en het actief managen van de portfolio.

Nestlé, met miljardenmerken als Nespresso, Kitkat en San Pellegrino, staat bekend om zijn defensieve groeikwaliteiten. Lang slaagden de Zwitsers erin de marge op te krikken door zich steeds meer te richten op premiumproducten, de kosten onder controle te houden en de productportfolio goed te managen. Door de stijgende kosteninflatie kwam daar vanaf 2020 een einde aan. Groei is er wel, maar dat komt vooral door prijsverhogingen. Nestlé is evenwel een bijzonder krachtig en innovatief concern.

Voor 2022 zal de onderliggende operationele marge blijven steken op 17,0 procent, tegen 17,4 procent in 2021 en 17,7 procent in 2020. Het concern denkt tegen 2025 de marge weer richting 17,5 tot 18,5 procent op te krikken. Dat moet vooral door interne maatregelen als kostenbesparingen en voortgaande digitalisering gebeuren.

Een herstel van de brutomarge (omzet minus kosten van de omzet) ziet Nestlé als de sleutel om geld vrij te kunnen blijven spelen voor investeringen in groei. De brutomarge bereikte eind 2019 een hoogtepunt met 49,1 procent om vervolgens terug te vallen tot 46,0 procent midden vorig jaar. Mogelijkheden om de brutomarge weer op te krikken ziet Nestlé in een verantwoord prijsbeleid, het verder verhogen van het premiumgehalte van het assortiment, kostenefficiënter opereren en het actief managen van de portfolio.

Nestlé ziet voor de periode 2022-2025 ruimte voor meer dan 1,2 miljard frank aan besparingen. Over de periode 2016-2021 heeft Nestlé al voor 0,7 miljard frank aan kosten bespaard. Met de digitalisering valt nog veel te winnen de komende jaren. Investeringen in digitalisering zullen naar verwachting met 50 procent worden verhoogd de komend jaren tot circa 10 procent van de kapitaaluitgaven. Tegen 2025 zou de online-omzet daardoor moeten kunnen verdubbelen. Nestlé weet uit ervaring dat het ook tijd vergt om innovaties tot wasdom te zien komen en ook lang niet elk initiatief wordt een succes. Nespresso heeft er zelfs elf jaar over gedaan om break-even te draaien. Nieuwe innovaties van Nestlé zitten in plantaardige voeding, voeding tegen allergieën en om gezond ouder te worden. Dat soort producten is nu nog maar goed voor hooguit 1 procent van de omzet, maar bijvoorbeeld voeding tegen allergieën laat al wel een jaarlijkse groei van 30 procent zien.

Sinds 2016 heeft Nestlé voor 26 miljard Zwitserse frank overnames gedaan, die boven verwachting goed renderen en de marge hebben verhoogd. Heel veel ruimte voor grote overnames is er niet. Door een oplopend werkkapitaal door krapte in de bevoorradingsketen is de vrije kasstroom onder druk komen te staan en zien we een flink opgelopen nettoschuld. Het concern schat de verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda over 2022 op circa 2,4, het dubbele van het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.

De financiële ruimte blijft ook wat beperkt omdat het concern overtollige cash – naast een jaarlijks stijgend dividend – aanwendt voor de inkoop van eigen aandelen. Sinds 2003 is op die wijze het aandelenkapitaal met 30 procent gereduceerd tot rond 2,7 miljard aandelen. Met het lopende inkoopprogramma voor 2022-2024 zal er de komende twee jaar nog 3,5 procent worden ingekocht.


Conclusie

Over 2022 stevent Nestlé af op een winst per aandeel van 4,75 euro (+7,5%). Maakt het de langetermijndoelstellingen waar, dan is een winst per aandeel van circa 6 euro in 2025 mogelijk. We achten het Nestlé-aandeel bij de huidige koers-winstverhouding van 23 en een dividendrendement van 2,6 procent koopwaardig als defensieve langetermijnbelegging.


Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 112,16 Zwitserse frank

Ticker: NESN SW

ISIN-code: CH0038863350

Markt: Zürich

Beurskapitalisatie: 308,44 miljard Zwitserse frank

K/w 2021: 19

Verwachte k/w 2022: 23

Koersverschil 12 maanden: -5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 2,5%

Partner Content