Kinross Gold

De vele waardeverminderingen van de voorbije jaren pleegden een aanslag op de boekwaarde van Kinross.

Het aandeel van Kinross Gold viel in november terug naar het laagste peil sinds 2001. Operationeel heeft Kinross nochtans een goed jaar achter de rug, maar toch zijn er een aantal factoren die op het aandeel wegen. Eerst is er de aanhoudende onzekerheid over de evolutie van de goudprijs, die de jongste weken weer is gaan dalen. Daarnaast zal de productie dit jaar iets afnemen, terwijl de totale productiekosten iets hoger zullen uitkomen. Bijkomend is er nog het geopolitieke risico rond de activa in Rusland, die samen voor 27% van de groepsomzet instaan.

Het meest in het oog springend element van het kwartaal- en jaarrapport was de beslissing om de expansie van de Tasiast-mijn in het West-Afrikaanse Mauritanië voorlopig uit te stellen. Kinross kwam tot dit besluit na het afzetten van de te verwachten kasstromen tegenover de verwachte evolutie van de goudprijs. Uitstel betekent echter in dit geval geen definitief afstel. De kosten voor de uitbreiding van Tasiast werd eerder op 1,6 miljard USD begroot. Dat kan niet allemaal uit de bestaande kasstromen komen en dus zou Kinross moeten bijlenen en op die manier de financiële gezondheid in gevaar brengen. De groep bouwde vorig boekjaar de nettoschuld met 60 miljoen USD af, waardoor die eind vorig jaar 1 miljard USD bedroeg. Daarvan moet volgend jaar 250 miljoen USD worden terugbetaald. De volgende aflossing staat in 2018 gepland.

Kinross realiseerde vorig boekjaar een operationele kasstroom van 977 miljoen USD en breidde de cashpositie uit naar 1,03 miljard USD. Daarnaast is er nog een ongebruikte kredietlijn van 1,5 miljard USD. Aan een goudprijs van 1100 USD genereren alle mijnen van de groep, op Tasiast na, positieve kasstromen. Ondanks de gezonde financiële positie is een dividenduitkering voorlopig niet aan de orde. Een aandeleninkoop wordt echter niet uitgesloten.

Voor de productie was 2014 een recordjaar, met een output van 2,71 miljoen ounce, 3% meer dan een jaar eerder. Ondanks de hogere productie daalde de omzet vorig boekjaar met 8%, tot 3,5 miljard USD, een gevolg van de lagere goudprijs. Kinross moest opnieuw waardeverminderingen ten belope van 932 miljoen USD boeken. Door de lagere goudprijs zijn bepaalde projecten minder waard geworden. Dit leidde tot een nettoverlies van 1,2 miljard USD. Merk op dat dit een boekhoudkundig verlies is, dat los staat van de kasstromen. Kinross moest de voorbije jaar al voor 11,3 miljard USD aan waardeverminderingen boeken.

De bedrijfskasstroom of ebtida daalde met 2%, tot 1,16 miljard USD. Daardoor slonk de ebitda-marge naar 33,4%. In 2011 was dat nog 50,1%. Dit boekjaar zal de productie dalen naar 2,4 tot 2,6 miljoen ounce. De totale productiekosten per ounce goud, die vorig jaar met 10% afnam, tot 973 USD, zullen dit jaar tussen 1000 en 1100 USD uitkomen. De groepsreserves werden met een vijfde verlaagd, maar bedragen nog steeds 34,4 miljoen troy ounce.

Conclusie

De vele waardeverminderingen van de voorbije jaren pleegden een aanslag op de boekwaarde van Kinross, maar ook de beurswaarde is er flink op achteruitgegaan. Daardoor noteert Kinross tegen amper 0,55 keer de boekwaarde. Dat is historisch gezien extreem laag, maar gezien de huidige kostenstructuur kan enkel een hogere goudprijs voor beterschap zorgen.

Advies: kopen

Risico: hoog

Rating: 1C

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content