Kinross Gold

De onzekerheid over de Russische activiteiten woog zwaar op Kinross.

Ook de categorie van de goudmijnen telt uitschieters en achterblijvers. Tot die laatste groep moeten we Kinross Gold rekenen. Het aandeel van de Canadese goudproducent daalde dit jaar met 10%, tegenover een klim met ruim 20% voor de NYSE Arca Gold Bugs-index (HUI). Kinross noteert nu opnieuw op het niveau van 2002. Het zijn vooral de geopolitieke spanningen in Rusland die verklaren waarom het aandeel de recente hausse heeft gemist.

Kinross was lange tijd een beloftevolle groeier, maar de voorbije jaren kwam er zand in de machine. De aandeelhouders werden verschillende keren ontgoocheld met forse waardeverminderingen (2,43 miljard USD in 2013) en een neerwaartse bijstelling van de reserves. Ook het schrappen van het dividend kwam hard aan.

In de eerste jaarhelft stonden de twee Russische mijnen van de groep, Kupol en Dvoinoye, in voor 29% van de totale groepsproductie. Beide beschikken ook over veruit de laagste kostenstructuur van de groep. Kinross benadrukte bij de publicatie van de halfjaarresultaten dat de operationele activiteiten normaal verlopen en dat er geen indicaties zijn dat dit op korte termijn zal veranderen. Zowel Kupol als Dvoinoye, dat pas sinds oktober vorig jaar operationeel is, bevinden zich binnen de poolcirkel, op 66 graden noorderbreedte, ver van het strijdgewoel. Kinross is de grootste, buitenlandse goudproducent in Rusland.

Kinross beschikt nog altijd over acht operationele mijnen. Naast de twee Russische activa staat het Amerikaanse continent in voor 53% van de groepsproductie. Het gaat om Fort Knox, Kettle River en Round Mountain in Noord-Amerika en Paracatu (Brazilië) en Maricunga (Chili) in Zuid-Amerika. Tasiast, in het West-Afrikaanse Mauritanië, neemt bijna een vijfde van de output voor zijn rekening. De mijnen van de groep produceerden in het tweede kwartaal gezamenlijk 680.000 ounce goud, of 4% meer dan een jaar eerder. Dat bracht het totaal over de eerste zes maanden op 1,34 miljoen ounce, tegenover 1,3 miljoen in de eerste helft van 2013.

De totale productiekosten per ounce daalde naar 976 USD, tegenover nog 1001 USD in het eerste trimester en 1038 USD een jaar eerder. Het management mikt voor het volledige boekjaar op een productie tussen 2,5 en 2,7 miljoen ounce tegen een kostprijs die tussen 950 en 1050 USD/ounce schommelt. Fort Knox had af te rekenen met tijdelijk lagere grades, wat werd gecompenseerd door rijkere ertslagen bij Kettle River. Bij Maricunga wierpen de operationele verbeteringen vruchten af, met een hogere productie en lagere kosten. Over de uitbreiding van Tasiast zal pas volgend jaar duidelijkheid komen.

Kinross snoeide fors in zijn kapitaal- en exploratie-uitgaven. In de eerste jaarhelft ging het om 289 miljoen USD, tegenover nog 630 miljoen USD in dezelfde periode een jaar eerder. Eind juni had de groep 825 miljoen USD in kas. De nettoschuld bedroeg 1,3 miljard USD, wat de schuldgraad op 33% bracht. Er is ook nog een kredietfaciliteit van 1,5 miljard USD tot 2019.

Conclusie

De onzekerheid rond de Russische activiteiten woog zwaar op Kinross. We vinden dat het aandeel overdreven werd afgestraft en de verbetering van de operationele resultaten wordt volledig genegeerd. Daarom blijven we positief voor het aandeel, dat bovendien slechts aan 0,7 keer de boekwaarde noteert. Het aandeel heeft wel het hoogste risicoprofiel.

Advies: kopen

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content