Op zich waren de kwartaalcijfers van Intel niet slecht, maar de prognoses lagen wel onder de verwachtingen en de verwachte groei is ook niet bepaald indrukwekkend.

De groepsomzet van Intel steeg met 1,3% op jaarbasis, tot 14,91 miljard USD. De enige afdeling waarvan zowel de omzet als de winstgevendheid erbovenuit steekt, is de Data Center Group. Intel is met een marktaandeel van meer dan 95% dominant in het segment van de halfgeleiders voor servers die worden gebruikt in datacenters voor cloudcomputing. Onlangs begaf ook Qualcomm zich op deze markt. Na het derde kwartaal verlaagde Intel de groeiprognose voor die afdeling van 15% naar 10 tot 13%. Toch werd dit cijfer in het vierde kwartaal lang niet gehaald. De omzet van de Data Center Group steeg met 5,3% op jaarbasis, tot 4,3 miljard USD. Daarbij steeg het aantal verkochte eenheden wel met 7% maar de gemiddelde verkoopprijzen daalden. Het cijfer ligt beduidend lager dan in het derde kwartaal (+12%). Ook de operationele winstgevendheid ging licht achteruit, van 51,4% naar 50,4%.

Bij de Client Computing Group daalde de omzet met 1,2% op jaarbasis. Daar werd een flinke afname van het aantal verkochte eenheden (-16%) deels gecompenseerd door hogere verkoopprijzen. Internet of Things liet een bovengemiddelde groei optekenen (+5,8%) maar de afdeling heeft een aandeel van minder dan 5% in de groepsomzet.

Het winstcijfer exclusief de herstructureringslasten lag met 4,3 miljard USD bijna 200 miljoen USD lager dan een jaar eerder. Door het effect van de aandeleninkoop lag de winst per aandeel met 0,74 USD wel op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Op groepsniveau daalde de brutomarge met 1% op jaarbasis naar 64,3% door hogere kosten en lagere volumes. Intel verwacht dat de brutomarge in 2016 verder onder druk komt. Voor het eerste kwartaal zet het een cijfer van gemiddeld 58% voorop. Ook de andere prognoses wijzen op een vrij zwak jaarbegin. Het middelpunt van de omzetverwachting bedraagt 14 miljard USD. Daarvan zal het overgenomen Altera ongeveer 400 miljoen USD bijdragen, wat lager is dan verwacht. Voor Client Computing wordt op een achteruitgang met 12 tot 19% gerekend.

Voor het volledige boekjaar rekent Intel op een omzetstijging met 5 tot 10%. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar tussen 9 en 10 miljard USD uitkomen. Dat is 2,2 miljard USD hoger dan in 2015 omdat sommige investeringen vorig jaar werden uitgesteld. Intel zal dit jaar extra investeren in geheugenchips en de 10-nanometerproductietechnologie. De overname van Altera deed de langetermijnschuld met 9,5 miljard USD toenemen, tot 20 miljard USD. Intel beschikt wel nog steeds over een nettokaspositie van 2,5 miljard USD. Altera zal dit jaar bovendien al een positieve bijdrage leveren aan de vrije kasstroom van de groep. Die vrije kasstroom bedroeg vorig boekjaar 11,7 miljard USD. Het dividend van 1,04 USD per aandeel brengt het rendement op 3,5% bruto.


Conclusie

Intel is intussen teruggevallen naar 12 keer de verwachte winst van het lopende boekjaar, maar wordt daarom nog niet goedkoop. Zowel de winst- als de omzetgroei ligt een stuk onder het historisch gemiddelde. Gekoppeld aan het dividend zouden we de waardering daarom als correct omschrijven.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content