Gold Field ligt in de onderste la

Mensen aan het werk in South Deep, de Zuid-Afrikaanse mijn van Gold Field. (9 Maart 2017) © Reuters
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Het productierapport bij Gold Fields werd overschaduwd door nog maar eens tegenvallend nieuws rond South Deep. De output bij het enige overgebleven Zuid-Afrikaans actief van de mijngroep bleef achter op de verwachtingen.

Dat leidde ook tot een neerwaartse bijstelling van de productieprognoses op groepsniveau. Het kwartaalverslag bij Gold Fields beperkt zich tot een overzicht van de output en de kosten bij de mijnen van de groep. Gedetailleerde financiële cijfers worden op halfjaarlijkse basis gepubliceerd. In de drie maanden tot eind maart daalde de groepsproductie (goudequivalent) naar 507.000 troy ounce tegenover 546.000 in het vierde kwartaal (-10%) en 514.000 (-1%) een jaar eerder.

Net als in 2017 was het eerste kwartaal rampzalig voor South Deep. De mijn werd verondersteld 61.000 troy ounce op te leveren, maar het productiecijfer bleef steken op 49.000 troy ounce, 41 procent minder dan in het vierde kwartaal en slechts 9 procent van de totale output. De productie bij de mijn kwam dit jaar traag op gang en een herstructurering leidde tot werkonderbrekingen. Bovendien moest het werk in het meest productieve deel van de mijn voor 22 dagen worden stilgelegd na een ongeval. De jaarprognose voor South Deep werd prompt met een kwart verlaagd naar 244.000 troy ounce.

De langetermijndoelstelling om 500.000 troy ounce per jaar te produceren, is dan ook ver weg. Door de lage output en de hoge vaste kosten stegen de productiekosten op kwartaalbasis met 38 procent, naar 1666 dollar per troy ounce. South Deep herbergt 70 procent van de groepsreserves, maar Gold fields slaagt er voorlopig niet in de mijn consistent te laten presteren.

Gelukkig presteerden de andere activa een stuk beter, zodat de schade op groepsniveau relatief beperkt bleef. Gold Fields verwacht dit jaar 2 tot 2,05 miljoen troy ounce te produceren, tegenover een eerdere prognose van 2,08 tot 2,1 miljoen, een verlaging met 2 tot 4 procent. De productie bij de Australische mijnen klom met 6 procent, waardoor die nu instaan voor 44 procent van de output. In Peru (14% van de omzet) bleef de productie stabiel, terwijl de Ghanese activiteiten (een derde van de omzet) een lichte achteruitgang lieten optekenen. Gold Fields investeert in nieuwe mijnen in Australië en plant uitbreidingen van mijnen in Ghana en Peru.

Ook van het kostenfront was er goed nieuws, want de gemiddelde productiekosten daalden naar 938 dollar, tegenover 945 dollar in het vierde kwartaal (-1%) en 1009 dollar een jaar eerder (-7%). De gemiddelde ontvangen goudprijs steeg met 8 procent op jaarbasis naar 1316 dollar.

Gold Fields sloot na het afronden van het kwartaal nog een joint venture met Asanko Gold, dat over activa in Ghana beschikt. Daardoor krijgt de groep een belang van 50 procent in de mijnen, die jaarlijks ongeveer 250.000 troy ounce goud produceren tegen een gemiddelde productiekostprijs van 860 dollar. De verwachte levensduur van de activa bedraagt vijftien jaar.

Gold Fields zag zijn schuldpositie iets oplopen naar 1,37 miljard dollar. Dat komt overeen met ongeveer 1 keer de verwachte bedrijfskasstroom. De mijngroep keert 25 tot 35 procent van de aangepaste nettowinst als dividend uit, tegen de huidige koers goed voor een rendement van iets meer dan 2 procent.

Conclusie

Gold Fields ligt bij beleggers en analisten in de onderste la omdat de groep de verwachtingen rond South Deep maar niet kan inlossen. De gouddelver kampt ook nog altijd met een bovengemiddelde kostenstructuur. Dat neemt niet weg dat het aandeel tegen amper 1 keer de ondernemingswaarde al veel slecht nieuws verrekent. Met het oog op een aantrekkende goudprijs handhaven we het positieve advies.

Advies : koopwaardig

Risico : hoog

Rating : 1C

Koers: 3,88 dollar

Ticker: GFI US

Markt: New York Stock Exchange

ISIN-code: US38059T1060

Beurskapitalisatie: 3,2 miljard dollar

K/w 2017: –

Verwachte k/w 2018: 21,3

Koersverschil 12 maanden: +18%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: 2,2%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content