Gestage vooruitgang met Arrow voor NexGen Energy

© .

NexGen Energy kan eensklaps postvatten in de top vijftien van ’s werelds grootste grondstoffenbedrijven.

Het Canadese uraniumbedrijf NexGen Energy bereikte in juni een historische mijlpaal door het cruciale milieu-effectenrapport in te dienen voor het Arrow-project in het Athabasca-basin. Arrow is een uraniumproject dat in 2014 werd ontdekt en is uitgegroeid tot het grootste nog niet ontwikkelde project in Canada. Het rapport werd jarenlang grondig voorbereid en vormt de basis voor het vergunningsproces, dat normaal twee jaar zal duren. De indiening van het rapport werd in juli aanvaard. In oktober eindigde een publieke consultatieperiode. Na het beantwoorden van de vragen uit de consultatie wordt het rapport definitief en start de officiële controle. De ondersteuning van dit proces is de eerste prioriteit voor de komende twaalf maanden.

De definitieve haalbaarheidsstudie van februari 2021 stelt een bouwprijs van 1,3 miljard Canadese dollar en een bouwduur van 3,5 jaar voorop. Gedurende de levensduur van 10,7 jaar zal de mijn jaarlijks gemiddeld 21,7 miljoen pond uranium (U3O8) produceren tegen een lage kostprijs van 7,58 Canadese dollar per pond. Daarmee is ze bij de 10 procent goedkoopste mijnen. De actuele waarde van de toekomstige kasstromen na belastingen bedraagt een indrukwekkende 3,5 miljard Canadese dollar bij een uraniumprijs van 50 dollar per pond, oplopend tot 5,33 miljard bij 70 dollar per pond.

NexGen Energy stak de voorbije jaren veel energie in het afsluiten van samenwerkingsverbanden met de drie lokale bevolkingsstammen, die het project genegen zijn. Daarnaast komt het project tegemoet aan de hoogste eisen in milieubeheer en socio-economische aspecten. De kans op een goedkeuring is bovengemiddeld.

Een tweede prioriteit voor de komende twaalf maanden is het Front-End Engineering Design van het project af te ronden, en op basis daarvan de gedetailleerde engineering te finaliseren. Een derde prioriteit is exploratie. De haalbaarheidsstudie voorziet productie gedurende 10,7 jaar, maar het feit dat NexGen Energy een mijnlicentie aanvraagt voor 24 jaar, geeft aan dat de ambities veel hoger liggen. Het Arrow-project omvat nog maar een klein deel van het exploratiegebied. Topman Leigh Curyer sluit niet uit dat er nog één of zelfs meerdere even uraniumrijke gebieden als Arrow worden ontdekt.

In 2023 zal NexGen Energy werk beginnen te maken van de financieringsplannen voor de bouw van Arrow. Het bedrijf is met een kaspositie van 140,6 miljoen Canadese dollar eind september voldoende gefinancierd tot het einde van het vergunningsproces. NexGen Energy houdt nog 51 procent aan in het beloftevolle uraniniumexploratiebedrijf IsoEnergy (marktwaarde van 181 miljoen Canadese dollar) dat in 2018 werd afgesplitst van NexGen Energy. De hamvraag is of NexGen Energy het project zelf zal in productie brengen (allicht in 2027), dan wel of het bedrijf wordt overgenomen door een grote sectorgenoot, zoals Cameco of Orano, of door een grondstsoffengigant, zoals BHP of Rio Tinto. Gezien de jaarlijkse nettokasstroom van gemiddeld 763 miljoen Canadese dollar na belastingen (zelfs 1,04 miljard in de eerste vijf jaar) zal NexGen Energy eensklaps postvatten in de top vijftien van ’s werelds grootste grondstoffenmijnbedrijven.


Conclusie

Het aandeel van NexGen Energy presteerde de voorbije weken opvallend sterk vergeleken met de meeste sectorgenoten. Het bedrijf is niet goedkoop, maar Arrow is dan ook een topproject dat een belangrijke schakel kan worden om het structurele primaire uraniumaanbodtekort aan te pakken. Blijf rekening houden met een bovengemiddelde volatiliteit.


Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 4,59 dollar

Ticker: NXE US

ISIN-code: CA65340P1062

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 2,2 miljard dollar

K/w 2021: –

Verwachte k/w 2022: –

Koersverschil 12 maanden: -4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: –

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content