GDF Suez

Het aantrekkelijke brutodividendrendement van 10% van GDF Suez is gesneuveld, maar dat was niet houdbaar.

2014 kan een kanteljaar worden voor GDF Suez. Het energiebedrijf ziet al jaren zijn bedrijfskasstroom (ebitda) in Europa krimpen, maar dit jaar kan die daling worden goedgemaakt door de toename van de kasstroom uit de activiteiten op de ontluikende markten en de groeiende aanwezigheid in de wereldwijde aardgas- en lng-keten. In Europa zou de kasstroom nog eens met 200 tot 400 miljoen EUR afbrokkelen, en misschien nog iets meer door de nieuwe problemen met de kernreactoren van Tihange 2 en Doel 3, en door de bijzonder zachte winter.

Buiten Europa hoopt het management op 400 tot 800 miljoen EUR extra ebitda in vergelijking met vorig jaar. Per saldo moet dat een ebitda van 12,3 tot 13,3 miljard EUR opleveren, te vergelijken met 13 miljard EUR in 2013. In 2012 bedroeg die ebitda nog 14,6 miljard EUR, maar de relatief zwakke koers van vooral de dollar (USD) en de Braziliaanse real (BRL) enerzijds, en de verkoop van activa anderzijds, eisten vorig jaar hun tol. De verwachte ebitda voor dit jaar zou zich moeten vertalen in een recurrente nettowinst van 3,3 tot 3,7 miljard EUR (zonder eenmalige elementen), wat iets hoger is dan eerdere prognoses, en mooi afsteekt tegenover de 3,4 miljard EUR recurrente nettowinst van vorig jaar.

Die winst krijgt dit jaar een behoorlijk zetje van 350 miljoen EUR dankzij lagere afschrijvingskosten. Onderliggend zal de winst per aandeel dus net iets onder die van 2013 uitkomen. Die lagere afschrijvingskosten vloeien voort uit de zware afboeking die GDF Suez vorig jaar toepaste op, voornamelijk, de Europese thermische centrales. In totaal schreef de groep voor 15 miljard EUR af, omdat het management de zwakke rendabiliteit op de Europese energiemarkten als “ernstig en langdurig” kwalificeert.

GDF Suez verwacht dit jaar wel een licht herstel van de Europese elektriciteitsprijzen, maar ver onder hun historische gemiddelde. Daarvoor is er op dit moment nog geen herstel van de vraag naar elektriciteit en is er nog iets te veel overcapaciteit op de Europese markt. Daarnaast bracht de doorbraak van groene energie een zware klap toe aan de rendabiliteit van vooral de gasgestookte centrales. Tot nader order heeft de groep de investeringskraan in Europa voor klassieke centrales zo goed als dichtgedraaid. Het zwaartepunt van de groep zal de volgende jaren verder verschuiven, weg uit Europa, en naar de opkomende markten. Toch boekt GDF Suez nog altijd de helft van de omzet in België en Frankrijk, en nog maar 15% in groeilanden.

GDF Suez kondigde ook een nieuw dividendbeleid aan. Voor 2013 wordt nog een dividend van 1,5 EUR bruto per aandeel toegekend, waarvan vorig jaar al de helft is uitgekeerd als interim-dividend. GDF Suez keerde op de manier meer dan 100% van de recurrente winst uit, want op termijn niet houdbaar is. Vanaf dit jaar wordt 65 à 75% van de recurrente nettowinst uitgekeerd, met een minimum van 1 EUR per aandeel. Voor 2014 zou dat een dividend van iets meer dan 1 EUR impliceren, goed voor een dividendrendement van ongeveer 6%.

Conclusie

Het aantrekkelijke brutodividendrendement van 10% is gesneuveld, maar dat was niet houdbaar. De resultaten lijken te stabiliseren, ook al blijven de marktomstandigheden in Europa bijzonder moeilijk. De waardering is, gezien die omstandigheden fair te noemen, ondanks de rally van de voorbije weken.

Advies: houden

Risico: laag

Rating: 2A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content