Gamesa

Het parcours dat Gamesa de voorbije twee jaar aflegde, is ronduit indrukwekkend.

Het Spaanse windenergiebedrijf Gamesa kon na de turn-around in 2013 de mooie opwaartse prestatielijn doortrekken in 2014. En dat hebben we aan de koersevolutie gezien. De omzet steeg met 21,9%, tot 2,85 miljard EUR. Zowel de afdeling windturbines (omzetstijging van 22,3%, tot 2,41 miljard EUR) als de afdeling onderhoud (omzetstijging van 19,2%, tot 435 miljoen EUR) droegen daartoe bij. Door een sterk vierde kwartaal waarin 791 megawatt (MW) werd verkocht, nam het geïnstalleerd vermogen met 34,3% toe, tot 2623 MW. Daarmee deed Gamesa een stuk beter dan de vooropgestelde 2200 tot 2400 MW. Het bedrijf was in 2014 actief in 21 landen, waarbij 34% van het verkochte volume in 2014 werd gerealiseerd in Latijns-Amerika, 26% in India, 16% in Europa en de overige landen (vooral Mexico), 15% in de Verenigde Staten en 9% in China. Het grote aandeel in de mix van de opkomende landen vertaalde zich in een daling met 8% van de gemiddelde gerealiseerde verkoopprijzen, tot 0,92 miljoen EUR per MW.

In totaal tekenden de Spanjaarden in 2014 voor 3315 MW nieuwe orders, tegenover 2098 MW in 2013. Eind december 2014 bedroeg het orderboek 2494 MW, 38,4% hoger dan eind 2013 (1802 MW). Op basis daarvan verwacht Gamesa een toename van het geïnstalleerd vermogen in 2015 tot 2800 à 3100 MW. De bedrijfswinst (ebit) herstelde ook verder. In 2013 bedroeg de ebit nog 129 miljoen EUR, of een ebit-marge van 5,5%, maar in 2014 steeg de ebit naar 191 miljoen EUR, of een ebit-marge van 6,7% (doelstelling van minstens 6%). In het sterke vierde kwartaal bedroeg de ebit-marge zelfs 7,4%, tegenover 5% in het laatste kwartaal van 2013. De ebit-marge in de afdeling onderhoud ligt traditioneel hoger, en steeg in 2014 naar 12,7% (16,6% in het vierde kwartaal, was 11,7% op jaarbasis in 2013). De nettowinst verdubbelde tot 101 miljoen EUR.

De doelstellingen van het businessplan 2013 tot 2015 zijn vrijwel volledig gerealiseerd. Een van de pijnpunten bij het uitstippelen van het plan, eind 2012, was de hoge nettoschuldpositie van 496 miljoen EUR. Eind 2013 zakte dit cijfer al naar 420 miljoen EUR en eind vorig jaar is er zelfs nettocashpositie van 143 miljoen EUR. Een gevolg van de sterke resultaten enerzijds, maar anderzijds ook een gevolg van de 236 miljoen EUR kasinstroom uit de kapitaalverhoging (9,99% nieuwe aandelen, uitgifteprijs 9,3 EUR per aandeel) van september 2014.

Als blijk van optimisme beloont Gamesa de aandeelhouders voor het eerst sinds 2012 met een brutodividend van 0,10 EUR per aandeel. Dat optimisme is geschraagd op de positieve vooruitzichten voor de windenergiesector, vooral gedragen door de opkomende landen (China, India). Vanaf 2017 zou de offshoremarkt (op zee) een versnelling moeten kennen. Gamesa richtte hiervoor, samen met het Franse Areva, Adwen op, een fifty fifty joint venture met een offshoreportefeuille van 2,8 gigawatt (GW) aan projecten.

Conclusie

Het parcours dat Gamesa de voorbije twee jaar aflegde, is ronduit indrukwekkend. Het aandeel noteert tegen 20 keer de verwachte winst 2015 weliswaar niet goedkoop, maar ook niet overdreven duur, gezien de sterk verbeterde financiële situatie van het bedrijf en de goede vooruitzichten voor de komende jaren.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content