Cameco

De uraniumprijs blijft hardnekkig onder de grens van 30 dollar per pond. Het aandeel van de Canadese uraniumproducent Cameco kreeg na de publicatie van de kwartaalcijfers een tik van 15 procent.

Het aandeel van de Canadese uraniumproducent Cameco kreeg na de publicatie van de kwartaalcijfers een tik van 15%. De oorzaak is de nieuwe daling van de uraniumprijs, die hardnekkig onder de grens van 30 USD per pond blijft. De gemiddelde prijs daalde in het eerste kwartaal met 17% op jaarbasis, terwijl ook de verkochte volumes met 16% onderuitgingen. Per saldo daalde de omzet op jaarbasis met 28% naar 408 miljoen Canadese dollar (CAD). Cameco boekte een nettowinst van 78 miljoen CAD, maar dat was grotendeels te danken aan valutawinsten. Dankzij de gerealiseerde kostenbesparingen steeg de brutowinstmarge wel naar 26,4%.

Momenteel houden de vraag en het aanbod naar uranium elkaar in evenwicht, als we naast de mijnproductie ook de recyclage meetellen. De Amerikaanse Energy Information Administration ziet de hoeveelheid opgewekte nucleaire energie verdubbelen tegen 2040. Een en ander zal het huidige marktevenwicht sterk beïnvloeden. Op 1 mei waren 440 nucleaire reactoren operationeel. Er zijn er ook 65 in aanbouw, waarvan ongeveer twee derde de komende vijf jaar in gebruik worden genomen. Tegen 2025 moeten in China 86 reactoren operationeel zijn. India telt 21 nucleaire reactoren en daar komen er 6 bij.

Cameco heeft met beide landen afnameovereenkomsten voor de langere termijn. De groep verwacht tegen 2025 dat de globale consumptie zal oplopen naar 220 miljoen pond uranium tegenover een mijnproductie van 140 miljoen pond. Voorlopig blijft de uraniumprijs echter hardnekkig laag, omdat de uitbaters van kerncentrales aan de zijlijn blijven staan zolang de voorraden hoog genoeg zijn en ze op aanhoudend lagere prijzen rekenen. De vertraagde heropstart van de Japanse kerncentrales helpt de prijs ook niet.

Cameco beschikt over meer dan 1 miljard pond aan uraniumreserves, waarvan tegen de huidige prijzen iets meer dan 400 miljoen pond economisch rendabel ontginbaar zijn. Door de aanhoudend lage uraniumprijs besliste Cameco de output van McArthur River-Key Lake te verlagen van 14 naar 12,6 miljoen pond. Eind april werd beslist de Rabbit Lake mijn tijdelijk te sluiten. Daardoor werd de productieprognose voor 2016 verlaagd van 30 miljoen naar 25,7 miljoen pond. De omzet zal 5 tot 10% lager uitkomen dan in 2015, terwijl ook de verwachte kapitaaluitgaven met bijna 15% afnemen.

Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de nettoschuldpositie net iets meer dan 1 miljard USD. De verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen bleef stabiel op 29%. Cameco is nog altijd verwikkeld in een belastingdispuut met zowel de Canadese als de Amerikaanse belastingautoriteiten. Het geschil gaat over de transferpricingmethode, waarbij bepaalde inkomsten buiten het thuisland worden belast. Cameco heeft al 263 miljoen CAD betaald en kredietletters ter waarde van 340 miljoen CAD in onderpand gegeven.


Conclusie

De prijsommekeer op de wereldwijde uraniummarkt laat om uiteenlopende redenen langer dan verhoopt op zich wachten. De vooruitzichten blijven uitstekend, maar op korte termijn is het koffiedik kijken. De beslissing van Cameco om de productie vrijwillig terug te schroeven moedigen we dan ook aan. Tegen 1,1 keer de boekwaarde en met een brutorendement van 2,7% is Cameco alvast goedkoop.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content