Het evenwicht op de uraniummarkt herstelt zich trager dan verwacht, waardoor het prijsherstel voorlopig achterwege blijft. Cameco heeft de omvang en de financiële middelen om die periode te overbruggen.

Het gaat van kwaad naar erger met de prijzen op de uraniummarkt en daar hebben de bedrijven uit de sector zwaar onder te lijden. De prijs van een pond brandstof voor kerncentrales daalde vorige week naar minder dan 25 USD, onder het vorige dieptepunt van de zomer van 2014. Na de recordprijs uit 2007 (137 USD per pond) begon de prijs te zakken, maar de zwaarste correctie kwam er na de nucleaire ramp in Fukushima in 2011. De trage heropstart van de Japanse kerncentrales sinds deze ramp is een belangrijke oorzaak van de huidige malaise op de uraniummarkt. Een direct gevolg daarvan is dat er een overaanbod aan kernbrandstof blijft. Nutsbedrijven die kerncentrales uitbaten, kunnen dus rustig achteroverleunen en zijn niet gehaast nieuwe afnamecontracten aan te gaan met uraniumproducenten, zeker niet zolang de prijzen blijven dalen.

Het Canadese Cameco staat in voor 18% van de wereldwijde uraniummijnproductie met activa in de Verenigde Staten, Canada en Kazachstan. Na de tegenvallende resultaten over het voorbije tweede kwartaal is de koers van het aandeel teruggevallen naar het laagste niveau sinds juni 2004. Volgens CEO Gitzel was de periode tussen april en juni het moeilijkste kwartaal van het voorbije decennium. De verkoopvolumes daalden in het tweede kwartaal met 37%, tot 4,6 miljoen pond. Ook de gemiddelde verkoopprijs daalde met 8%. Over de eerste jaarhelft was er een daling van de output met 27% op jaarbasis, tot 10,5 miljoen pond.

Toch blijven de prognoses op jaarbasis gehandhaafd want de tweede jaarhelft is op dat vlak altijd beter. Cameco mikt op een verkoopcijfer tussen 30 en 32 miljoen pond. De groep produceerde in het tweede kwartaal 7 miljoen pond uranium. Het cijfer over het volledige eerste semester ligt dubbel zo hoog. Vorig jaar lag de output nog op 27,2 miljoen pond, maar in 2016 zal dit cijfer dalen naar 25,8 miljoen pond. Cameco besliste in april de productie bij de Rabbit Lake-mijn tijdelijk op te schorten en die in care and maintenance (onderhoudsmodus) te plaatsen. De productiekosten van de mijn zijn te hoog en zolang de prijzen niet aantrekken, zal Cameco focussen op McArthur River, Cigar Lake en de mijnen in Kazachstan.

Cameco moest wel 124,4 miljoen Canadese dollar (CAD) afschrijven op de boekwaarde van de mijn. Samen met verliezen op derivatenposities leidde dat tot een nettoverlies van 137 miljoen CAD, tegenover een winst van 88 miljoen CAD een jaar eerder. Ook zonder eenmalige elementen kwam het verlies met 57 miljoen USD iets boven de verwachtingen uit. Het goede nieuws is dat Cameco nog verkoopcontracten heeft lopen tot 2018. De contractprijs voor die langetermijncontracten blijft overigens vrij stabiel rond 40 USD per pond. Het belastinggeschil met de Canadese Revenue Agency (CRA) komt begin oktober voor de rechtbank. In het slechtste geval kan de belastingschuld oplopen naar 2,2 miljard CAD.


Conclusie

Het herstel van het marktevenwicht bij uranium duurt langer dan verwacht, waardoor ook het prijsherstel voorlopig achterwege blijft. Het voorspelde deficit komt er hoe dan ook. Cameco heeft de omvang en de financiële middelen om die periode te overbruggen. Intussen is de beurswaarde teruggevallen naar 0,9 keer de boekwaarde. Een langlopende optie op de uraniumprijs.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content