BP verraste met een hoger dan verwachte winst in het vierde kwartaal.

Meer en meer passen de grote olie- en gasbedrijven zich aan de nieuwe economische realiteit aan dat we niet snel zullen terugkeren naar olieprijzen van 100 USD voor een vat ruwe olie. De nadruk ligt nu dan ook op besparingen door de verkoop van niet-rendabele activa en er wordt duchtig gesnoeid in de kapitaaluitgaven. Voorlopig worden de aandeelhouders nog zo veel mogelijk ontzien. De Amerikaanse oliereus Chevron schortte de inkoop van eigen aandelen op, maar het dividend bleef in de meeste gevallen wel overeind. Dit is ook het geval bij BP, dat het kwartaaldividend ongewijzigd liet en met een hoog rendement van bijna 6% kan uitpakken.

BP verraste overigens met een hoger dan verwachte, geschoonde winst in het vierde kwartaal. Die kwam uit op 2,2 miljard USD, tegenover een verwachte 1,5 miljard USD. De winst uit de upstreamactiviteiten (productie) daalde weliswaar met 42%, maar dit werd gecompenseerd door een opbrengst van 1,21 miljard USD uit raffinage en de handelsactiviteiten. BP had ook een onverwachte meevaller in Rusland, waar het een participatie van 19,75% in Rosneft bezit. De indekking tegen een daling van de roebel leverde er meer dan 450 miljoen USD op. Het gaat hierbij wel om papieren (boekhoudkundige) winst die de kasstromen niet beïnvloedt.

Anderzijds moest de groep wel een waardevermindering boeken op de waarde van bepaalde activa in de Noordzee en in Angola. Inclusief de waardeverminderingen maar zonder rekening te houden met de waardedaling van de voorraden door de lagere olieprijs was er een verlies van 963 miljoen USD, tegenover een winst van 1,51 miljard USD een jaar eerder. BP produceerde in het vierde kwartaal 3,21 miljoen vaten olie-equivalent per dag, een fractie minder dan een jaar eerder (3,23 miljoen). Over het volledige boekjaar lag het productiecijfer op 3,15 miljoen vaten per dag, net iets hoger dan bij Shell. De kwartaalomzet daalde met 21%, tot 74 miljard USD, en over heel 2014 was er een achteruitgang met 6,7%, tot 353,6 miljard USD. Rosneft staat daarbij in voor iets meer dan een derde van de groepsproductie.

BP had eerder al een herstructureringsplan met een kostenplaatje van 1 miljard USD bekendgemaakt. Daarvan werd intussen 433 miljoen USD gespendeerd. In navolging van de sectorgenoten worden ook de investeringsplannen teruggeschroefd. BP brengt het investeringsbudget voor 2015 terug naar 20 miljard USD, 13% minder dan vorig jaar en onder de eerder geplande 24 tot 25 miljard USD. Vorig jaar werd slechts 62% van de opgebruikte reserves vervangen. Dit cijfer zal de komende jaren eerder dalen dan stijgen. De operationele kasstroom van 30 miljard USD was in 2014 net voldoende om de kapitaaluitgaven en het dividend te dekken. De gemiddelde olieprijs bedroeg het vorige kwartaal nog wel 77 USD. In het lopende kwartaal is dit tot nog toe minder dan 50 USD.

Conclusie

Bij gebrek aan groei ligt de grootste aantrekkingskracht van het aandeel bij de lage waardering (1 keer de boekwaarde) en het hoge dividendrendement. In het geval van BP moet u er wel een aantal onzekerheden bij nemen, zoals de evolutie van de situatie in Rusland en de tot nog toe ongekende omvang van de kosten verbonden aan de olieramp van 2010. Vandaar de adviesverlaging.

Advies: houden

Risico: hoog

Rating: 2C

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content