Boskalis

De halfjaarcijfers van Boskalis waren fors beter dan verwacht en zorgden voor een positieve marktreactie. Maar het verschil met CFE is nog lang niet goedgemaakt.

Anderhalf jaar geleden kreeg Boskalis, de grootste baggermaatschappij ter wereld, een plaats in de voorbeeldportefeuille in het thema consumptie van de opkomende middenklasse. Dat bleek een terechte keuze, maar we hadden ook het geluk dat we het aandeel tijdig met meer dan 20% konden verkopen. Want sindsdien is het een duidelijke achterblijver. Tot de halfjaarcijfers van 2015. Die waren fors beter dan verwacht en zorgden voor een positieve marktreactie.

Maar het verschil met CFE is daarmee nog lang niet goedgemaakt. Sinds het jaarbegin gaapt er nog altijd een stevige kloof tussen de prestatie van het aandeel van CFE (+33%) en dat van Boskalis (-15%). Dat is in de eerste plaats de verdienste van Ackermans & van Haaren, dat bij CFE de focus meer en meer legt op de bagger en minder op de bouwactiviteiten. Maar het immense koersverschil is ook een gevolg van de omgekeerde focus bij Boskalis: minder klemtoon op de bagger en aandacht voor diversificatie, met het voorbije lustrum de overnames van SMIT Internationale (assistentie van binnenkomende en uitgaande zeeschepen met sleepboten, verder berging en wrakopruiming) en Dockwise (specialist in het verplaatsen van extreem zware offshore platformen). Dat leidde tot meer spreiding van de inkomsten, maar viel slecht op de beursvloer in de context van forse lagere energieprijzen en minder werk voor de oliedienstenspelers.

Daar kwam nog de hele heisa rond Fugro bovenop. Die Nederlandse oliedienstenspeler is gespecialiseerd in de verzameling en de interpretatie van het aardoppervlak en de onderlagen van de bodem en rotsen. Een deelsegment uit de oliedienstensector dat helemaal aan het begin van de onderzoek en exploratie staat, en zodoende heel gevoelig is voor schommelingen in de olieprijs.

Het aandeel kreeg vorig jaar dan ook rake klappen. Tot in het najaar bleek dat Boskalis een oogje had laten vallen op Fugro en een belang begon op te bouwen. Volgens de recentste officiële bekendmaking heeft Boskalis al 25,1% van Fugro in handen. Zoals bij ons is ook in Nederland een bod op alle aandelen verplicht zodra de drempel van 30% wordt bereikt. Een meerderheid van de analisten denkt ook dat het eerder vroeg dan laat tot een overname zal komen. Tot ongenoegen van de bedrijfstop van Fugro, waar men helemaal niet is opgezet met de steeds grotere positie van Boskalis in de oliedienstenspeler.

De halfjaarcijfers van Boskalis toonden een recordomzet van 1,57 miljard EUR, net zoals een recordwinst van 306,5 miljoen EUR netto, veel beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 188 miljoen EUR. Het orderboek is wel teruggevallen tot 3 miljard EUR, of bijna 1 keer de jaaromzet. Opmerkelijk in het voorjaar was de dividendverhoging met 29%, tot 1,60 EUR per aandeel. Vorig jaar stonden de baggeractiviteiten voor 53% van de omzet, Offshore Energy (onder meer Dockwise) voor 39% en SMIT voor 9%.

Conclusie

Aan het begin van de zomer werden we terug positief voor het aandeel, omdat volgens een aantal waarderingscriteria Boskalis goedkoper dan CFE was geworden. Tegen 11 keer de verwachte winst en een verhouding van minder dan 7 keer ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) is het aandeel goedkoop genoeg om het positieve advies te handhaven.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Partner Content