Anglogold Ashanti

De Zuid-Afrikaanse activa en de problemen met Obuasi zetten een rem op de prestatie van AngloGold. Dit is jammer, want de internationale mijnen van de groep doen het een stuk beter.

AngloGold Ashanti is een internationale goudgroep met nog altijd een stevige verankering in thuisland Zuid-Afrika. Het bedrijf telt negentien operationele activa, verspreid over negen landen. De Zuid-Afrikaanse activa (onder meer West Wits en Vaal River) staan in voor ongeveer een kwart van de groepsproductie. De output zal er dit jaar met ongeveer 5% dalen door operationele problemen als gevolg van een aardbeving en verschillende ongevallen.

De Zuid-Afrikaanse activa kampen historisch ook met de hoogste productiekosten, en dat is meteen ook het grootste probleem waarmee AngloGold kampt. De rest van Afrika levert met ongeveer 35% de grootste bijdrage aan de goudproductie met mijnen in Ghana, Democratische Republiek Congo, Tanzania, Namibië en Mali. Vooral Obuasi in Ghana is een probleemgeval. De mijn kwam in 2004 in het bezit van AngloGold na de fusie met Ashanti Goldmines. Begin vorig jaar liepen de productiekosten op tot bijna 1400 USD per ounce en de verliezen stapelden zich op.

In november werd de mijn dan op non-actief geplaatst. Enkele maanden geleden startte AngloGold gesprekken met RandGold Resources om een joint venture op te richten waarin Obuasi zou worden ondergebracht. Na enkele maanden rekenwerk kwam men bij Randgold tot de conclusie dat dit niet realistisch was en werd de joint venture afgevoerd. Voor AngloGold beperken de opties met Obuasi zich nu tot het zoeken van een andere partner of wachten tot de goudprijs weer voldoende is gestegen om de mijn rendabel te maken. We schatten de kans op een waardevermindering (met dus een impact op de boekwaarde) vrij hoog in.

Voor het boekjaar 2015 werd een output van 3,8 tot 4 miljoen ounce goud vooropgesteld. Dat is een stuk lager dan een jaar eerder, toen de productie op 4,4 miljoen ounce uitkwam. Zoals de meeste Zuid-Afrikaanse goudgroepen hanteert AngloGold voor de rapportering van de productiekosten een striktere definitie. Naast de uitgaven om de productie op het huidige peil te handhaven (AISC) neemt de groep ook de kosten die niet gerelateerd zijn aan de operationele activa in rekening. Het gaat onder meer om exploratie- en kapitaaluitgaven en vergunningen voor nieuwe mijnen.

Op basis van die all-inkosten (AIC) kwamen de productiekosten in het derde kwartaal op 1024 USD uit, 8% lager dan een jaar eerder. Dat cijfer ligt lager dan bij Harmony en Sibanye Gold maar hoger dan bij de Noord-Amerikaanse sectorgenoten. De internationale activa hebben een AISC van 826 USD en dit cijfer ligt op het niveau van Newmont Mining. Voor het volledige boekjaar wordt een kostprijs tussen 950 en 980 USD vooropgesteld.

Door de inkoop van obligaties werd de nettoschuldpositie onlangs gereduceerd naar 2,32 miljard USD of 1,56 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Tot 2020 zijn er geen grote terugbetalingen. De mijngroep heeft nog 1,5 miljard USD aan liquiditeiten ter beschikking, waarvan 400 miljoen USD cash.


Conclusie

De Zuid-Afrikaanse activa en de problemen met Obuasi zetten een rem op de prestatie van AngloGold. Dit is jammer, want de internationale mijnen van de groep doen het een stuk beter. Omwille van de hogere kostenstructuur en het risico op nieuwe afschrijvingen hebben we een voorkeur voor de Noord-Amerikaanse goudmijngroepen.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2C

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content