Anglo Eastern Plantations

De forse daling van de palmolieprijs duwde de koers van Anglo-Eastern Plantations naar de onderkant van de tradingvork.

De palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) behaalde sterke resultaten in de eerste jaarhelft. De omzet steeg met 55,7%, van 83,5 miljoen USD vorig jaar naar 130 miljoen USD. Die forse stijging dankt AEP aan een 5,7% hogere palmolieprijs (gemiddeld 895 USD per ton, tegenover 847 USD per ton vorig jaar) en een stijging met 33,4% van de verkochte hoeveelheid palmolie (145.000 ton tegenover 108.700 ton vorig jaar). Voor de tweede jaarhelft zijn de vooruitzichten voor de palmolieprijs beduidend slechter. Vorig jaar bedroeg het gemiddelde in de tweede jaarhelft 867 USD per ton. De prijs is de jongste weken fors gedaald (lees ook p. 8) en noteert momenteel 697 USD per ton, het laagste niveau sinds 2009 en 22% onder het gemiddelde van de eerste jaarhelft. Oorzaken zijn de recordoogsten van palmolie en substitutieproduct sojaolie enerzijds en een lager dan verwachte vraag vanuit India, China en de biodieselindustrie anderzijds.

De palmolieverkoop nam met 33,4% toe dankzij een toename van de eigen productie met 17%, tot 393.900 ton, en een stijging van de bij derden ingekochte vruchten met 62%, tot 310.900 ton. Vorig jaar daalde de inkoop bij derden nog met 8% door stijgende concurrentie. AEP verhoogde daarop in het najaar de inkoopprijzen en contracteerde ook nieuwe leveranciers. De toename van de eigen productie is veroorzaakt door een uitbreiding van het aantal mature plantages met 12,7%, tot 48.991 hectare (ha). Het totale areaal plantages nam in het eerste semester met 941 ha toe, tot 62.037 ha (13.046 ha immatuur).

Gezien het jonge profiel van de plantages, is de natuurlijke groei van de productie het komende decennium verzekerd. AEP stelde zich bovendien tot doel om de opbrengst per ha te vergroten van 19,5 ton per ha in 2013 naar 22 ton per ha (+13%). De groep beschikt over 65.754 ha grond, waarvan 51.400 ha kunnen worden beplant. Het onderhandelingsproces over compensaties aan lokale landbouwers blijft moeizaam verlopen, waardoor het aanleggen van nieuwe plantages trager verloopt dan verhoopt. Het management verwacht wel dat de beplantingen zullen versnellen in de tweede jaarhelft. Een toename van de omzet met 55,7% leidde tot een bijna verviervoudiging van de nettowinst (exclusief de biologische herwaardering): van 6,9 miljoen USD tot 25,9 miljoen USD of van 17,3 tot 65,29 dollarcent per aandeel (90,7 dollarcent op jaarbasis in 2013). Inclusief biologische herwaardering steeg de nettowinst per aandeel van 21,11 dollarcent naar 1,0354 USD.

Het management verwacht niet dat de palmolieprijs nog verder zal doorzakken, ook al omdat droogtes in het voorjaar in bepaalde streken van Indonesië en Maleisië, de productie in het najaar negatief zullen beïnvloeden. De ingebruikname van een nieuwe molen in Kalimantan (Indonesië) is nog steeds voorzien voor het tweede kwartaal van 2015. Het biogas- en biomassaproject in Noord-Sumatra wordt momenteel opgestart.

De forse daling van de palmolieprijs duwde de koers van Anglo-Eastern Plantations naar de onderkant van de tradingvork tussen 600 en 800 pence (PNC). AEP noteert heel goedkooptegen 0,95 keer de boekwaarde en tegen 9 keer de verwachte recurrente winst 2014. Voor de geduldige langetermijnbelegger.

Partner Content