Het sentiment blijft slecht voor grondstoffen en gerelateerde aandelen. De tegenvallende prognoses van Alcoa laten uitschijnen dat er op korte termijn geen beterschap aan zit te komen.

De markt wist niet goed wat aan te vangen met het kwartaalrapport van Alcoa. Het aandeel van de Amerikaanse aluminiumgroep steeg aanvankelijk na een hoger dan verwacht winstcijfer, maar moest uiteindelijk toch 9% inleveren. DIe koersdaling kwam boven op het verlies van 37% in 2015. Net als vrijwel alle grondstoffen werden vorig jaar ook de basismetalen flink goedkoper, met een daling van 24% voor de London Metal Exchange-index (LME) met zes basismetalen. Ook aluminium kon de dans niet ontspringen en verloor 19%. De prijs van een ton aluminium noteert nu op het laagste niveau sinds 2009.

Alcoa bestaat uit een upstreamdeel, dat alle zogenoemd primaire activiteiten omvat, zoals het mijnen van bauxiet, het verwerken van alumina en het eigenlijke smeltproces. Downstream is dan de verdere verwerking van aluminium naar producten voor onder meer de autosector, de luchtvaartindustrie, de verpakkingsindustrie en de bouwsector. Het management van Alcoa kwam vorig jaar met het plan om beide activiteiten op te splitsen. De bedoeling is dat de markt aan beide afzonderlijke onderdelen een hogere waarde toekent dan het bedrijf nu als één geheel heeft.

Alcoa deed de voorbije jaren heel wat inspanningen om de winstgevendheid te verhogen en de kosten te drukken, maar die werden grotendeels tenietgedaan door de aanhoudende daling van de aluminiumprijs. Een opsplitsing is in theorie dan wel een goed idee maar in de praktijk was de marktreactie eerder lauw. Over het eigenlijke splitsingsscenario is nog weinig bekend. Zo moet de verdeling van de schulden en de pensioenverplichtingen nog worden bepaald. Alcoa maakt zich sterk dat de splitsing eind dit jaar zal worden afgerond. In het vierde kwartaal was er op groepsniveau een verlies van 500 miljoen USD. Exclusief herstructureringslasten bedroeg de winst 65 miljoen USD (0,04 USD p.a.) tegenover nog 432 miljoen USD een jaar eerder.

Over het volledige boekjaar bedroeg de aangepaste winst 0,56 USD per aandeel, tegenover nog 0,92 USD een jaar eerder. Bij upstream was er in het vierde kwartaal een bescheiden operationele winst van 48 miljoen USD. Die liep bij downstream op tot 215 miljoen USD. De dalende omzettrend van de voorbije kwartalen zette zich door. Op groepsniveau bedroeg de achteruitgang 17,7%, tot 5,25 miljard USD, gespreid over een daling met een kwart bij upstream en een klim van 7% bij downstream. Alcoa verwacht voor 2016 een stijging van de globale vraag naar aluminium met 6% en een deficit van 1,2 miljoen ton. Analisten schetsen een minder rooskleurig beeld en verwachten dit jaar een aanbodoverschot. Alcoa rekent op een daling van de productie in China, maar dat is lang niet zeker. Een bodemvorming voor aluminium lijkt in 2016 het meest aannemelijke scenario. Alcoa sloot het boekjaar af met een nettoschuld van bijna 7,2 miljard USD of 2,8 keer de bedrijfskasstroom (ebitda).

Conclusie

Het sentiment blijft slecht voor grondstoffen en gerelateerde aandelen. De tegenvallende prognoses van Alcoa laten uitschijnen dat er op korte termijn geen beterschap aan zit te komen. Daarnaast is de onduidelijkheid over de splitsingsmodaliteiten een bijkomende factor van onzekerheid. Tegen 0,8 keer de boekwaarde is het aandeel echter niet duur.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Partner Content