De beurskoers van Alcoa schommelt rond de boekwaarde, en dat is op dit moment een correcte waardering.

Ergens in de tweede jaarhelft zal Alcoa in zijn huidige vorm ophouden te bestaan. De Amerikaanse aluminiumproducent wordt tegen eind dit jaar in twee delen opgesplitst. Het bedrijfsonderdeel dat de zogenoemde upstream- of primaire activiteiten omvat, behoudt de naam Alcoa. Het gaat om de vroegere Primary Metals- en Alumina-divisies die zich bezighouden met het mijnen van bauxiet, het verwerken van alumina en het smelten tot aluminium. Alle downstreamactiviteiten worden in een nieuw bedrijf ondergebracht dat de naam Arconic kreeg. Daar wordt aluminium bewerkt tot producten met een hoge toegevoegde waarde voor onder meer de luchtvaart- en de auto-industrie, de bouwsector en de verpakkingsindustrie.

De jongste jaren zette Alcoa volop in op deze downstreamactiviteit met overnames van onder meer Firth Rixson, RTI en Tital. Dat ging niet of onvoldoende gepaard met betere resultaten en dus ook niet met een hogere beurskoers. De oorzaak was de dalende aluminiumprijs, waardoor de inkomsten bij de upstreamactiviteiten fors terugvielen. De aluminiumprijs daalde in de loop van het eerste kwartaal naar het laagste niveau sinds begin 2009. In 2015 werd aluminium een vijfde goedkoper, maar dit jaar bleef de prijs per saldo zo goed als ongewijzigd. De gemiddelde ontvangen aluminiumprijs bedroeg in het voorbije kwartaal 1793 USD per ton, even veel als een kwartaal eerder maar wel fors onder het niveau van een jaar geleden (2420 USD). Dat cijfer ligt hoger dan de prijs van termijncontracten op de London Metals Exchange (LME). Dat is het gevolg van de premies: een toeslag die wordt betaald voor de fysieke levering. Die lopen regionaal uiteen (115 USD per ton in Japan en 175 USD per ton in de Verenigde Staten) en zijn de voorbije kwartalen sterk gedaald.

De groepsomzet daalde met 15%, tot 4,95 miljard USD, iets onder de verwachtingen. De aangepaste winst op groepsniveau daalde naar 108 miljoen USD, tegenover 363 miljoen USD een jaar eerder. Netto bleef er een symbolische winst van 16 miljoen USD over, tegenover nog 195 miljoen USD in het eerste kwartaal van 2015. De winstdaling valt, naast de lagere prijzen, ook toe te schrijven aan de sterke dollar en kosten verbonden aan de sluiting van smeltfabrieken in de Verenigde Staten, Europa en Brazilië.

Alcoa gaf ook cijfers voor de twee nieuwe entiteiten en die leerden ons dat de omzet van Arconic met 2,2% daalde, naar 3,3 miljard USD. De operationele winst steeg wel met 8% en de marge op de bedrijfskasstroom (ebitda) bereikte met 16,4% een nieuw recordniveau. Bij het nieuwe Alcoa was er een forsere omzetdaling (-32%) en een bescheiden operationele winst van 22 miljoen USD. Alcoa hoopt dat de opsplitsing meer waarde zal creëren. De hogere marges bij Arconic moeten voor een hogere waardering zorgen terwijl het nieuwe Alcoa op termijn kan opgaan in een grotere speler.


Conclusie

Door de onzekere macro-economische vooruitzichten, de aanhoudende overcapaciteit op de aluminiummarkt en de hoge voorraden zit een spectaculair herstel van de aluminiumprijs er niet meteen in. De beurskoers van Alcoa schommelt momenteel rond de boekwaarde, en dat is op dit moment een correcte waardering. Voorlopig afwachten.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content