Geen koerskatalysator

8,13 USD – 3C↓

Dat de aluminiumindustrie in een crisis verkeert, is niet nieuw. De bron van alle kwaad is de overcapaciteit, gekoppeld aan de ondoorzichtige prijsstructuur waarbij de fysieke premies kunstmatig hoog worden gehouden en zo de illusie van een winstgevende productie in stand houden. In 2013 zal het wereldwijde aanbod van primair aluminium opnieuw hoger liggen dan de vraag. De consensusverwachting gaat voor dit jaar uit van een surplus van 800.000 ton. Dat cijfer zou in 2014 zelfs oplopen tot 1 miljoen ton. China staat aan de aanbodzijde in voor meer dan de helft van de wereldwijde productie. De Chinese centrale overheid wil werk maken van de capaciteitsafbouw, maar ze heeft de situatie in de regio’s niet volledig onder controle. Ook in het Midden-Oosten zijn de energiekosten laag, waardoor de productiekosten er onder de marginale verkoopprijs liggen en er geen stimulans is om de productie af te bouwen. Dat gebeurt wel bij de meeste westerse producenten, zoals Rio Tinto (Alcan), Alcoa en ook Rusal, de grootste aluminiumproducent ter wereld. De aluminiumvoorraden liggen historisch aan de hoge kant. De gewijzigde regels over de LME-opslag kan mogelijk voor een bijkomende uitstroom zorgen, wat het overaanbod nog zou versterken. De aluminiumprijs daalde in juni naar het laagste peil in vier jaar. De gemiddelde prijs van een ton aluminium op de LME bedroeg in het derde kwartaal 1845 USD, 13% minder dan een jaar eerder.

Alcoa, de grootste Amerikaanse aluminiumproducent, probeert de moeilijke periode te overleven door een doorgedreven kostencontrole te koppelen aan de focus op (half)afgewerkte producten met een hogere toegevoegde waarde voor, onder meer, de auto- en de luchtvaartindustrie. Het voorbije kwartaal slaagde de groep daar vrij goed in. De aangepaste nettowinst kwam uit op 120 miljoen USD (0,11 USD per aandeel), tegenover 76 miljoen in het tweede kwartaal en 32 miljoen USD een jaar eerder. De groepsomzet daalde met 1,2% op jaarbasis naar 5,77 miljard USD, maar kwam wel 140 miljoen USD boven de consensusverwachtingen uit. Alcoa realiseerde een operationele kasstroom van 214 miljoen USD, maar de vrije kasstroom blijft wel grillig evolueren.

Na drie kwartalen zijn de productiviteitswinsten voor dit jaar (750 miljoen USD) al ruimschoots bereikt. Primary Metals (ontginning en productie), de grootste afdeling, bleef tegen de verwachtingen in wel operationeel winstgevend (8 miljoen USD). Ook Engineered Products deed het goed met een omzetklim van 5% en een verdere toename van de winstgevendheid (record-ebitda-marge van 22,5%). In het vierde kwartaal zal de operationele winst van de afdeling met 10% afnemen door hoge voorraden bij de vliegtuigbouwers en lagere bestellingen van de Amerikaanse overheid (defensie). De schuldgraad bleef in vergelijking met het tweede kwartaal ongewijzigd op 34,5%, wat met een nominale nettoschuld van 7,33 miljard USD overeenkomt.

De vooruitzichten ogen niet zo gunstig voor aluminium, gezien de chronische overcapaciteit en de ondermaatse groeiprognoses voor zowel de industriële landen als de opkomende landen. Alcoa reageert met lagere kosten en een hogere productiviteit, wat voorlopig de schade beperkt, maar ook niet elk jaar kan worden herhaald. Gelukkig staat de groep sterk in afgewerkte producten en worden de meubelen gered door de sterk presterende luchtvaart- en autosector. In het vierde kwartaal wordt het tijdelijk iets minder, al blijft de evolutie van de aluminiumprijs een belangrijke onbekende factor. Alcoa heeft de schuldenlast onder controle, maar moet wel de vrije kasstroom opnieuw zien op te krikken. Het aandeel beweegt al ruim een halfjaar in een erg nauwe bandbreedte en tegen minder dan 0,7 keer de boekwaarde is de waardering weinig uitdagend. Omdat we op korte termijn geen opwaarts potentieel zien, gaan we over tot een adviesverlaging. Het advies luidt nu ‘houden’ (rating 3C).

Houden

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content