Aardgas moet kleur bekennen

© Thinkstock

De aardgasmarkt kent een eigen dynamiek en prijsschommelingen zijn niet altijd makkelijk te verklaren. Op dit moment geven we iets meer kans aan een scenario waarbij de aardgasprijzen de komende maanden stijgen.

Op langere termijn is de correlatie tussen de energieprijzen relatief hoog. Een hogere prijs voor ruwe olie leidt dus tot prijsstijgingen bij stookolie, loodvrije benzine en diesel. Met aardgas is die correlatie al een stuk minder groot. Dat komt omdat de (Amerikaanse) aardgasmarkt een eigen dynamiek kent, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Terwijl de olieprijs flink hoger noteert dan een jaar geleden, maakte aardgas de omgekeerde beweging. Wat het voor investeerders extra moeilijk maakt, is dat de prijsschommelingen niet altijd fundamenteel te verklaren zijn.


Twee periodes

De aardgasmarkt kent grofweg twee periodes. Tijdens het withdrawal season (november tot maart) is het verbruik hoger dan de productie en dalen de voorraden. In het injection season (april tot oktober) gebeurt het omgekeerde. Aan het begin van dit withdrawal season waren de Amerikaanse aardgasvoorraden teruggevallen naar het laagste niveau in drie jaar. Dat leidde niet tot speculatieve prijsstijgingen. Integendeel, de aardgasprijs kelderde tussen eind november en eind december. Eind vorig jaar werden grote delen van de Verenigde Staten getroffen door een koudegolf. Daardoor werd in januari het verlies nagenoeg volledig goedgemaakt. In februari hernam de dalende trend, al was de correctie niet meer zo diep als in december. De jongste weken lijkt de prijs te stabiliseren tussen 2,6 en 2,7 dollar per miljoen British Thermal Units.


Dieptepunt

Historisch gezien bereikt de aardgasprijs in de periode februari-maart meestal een dieptepunt. Maar dat is niet altijd het geval en het kan sterk afhangen van bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Een late winterprik kan de voorraden nog meer doen terugvallen, terwijl hoger dan normale temperaturen het omgekeerde kunnen bewerkstelligen. Marktpartijen die inzetten op een lagere aardgasprijs menen dat de voorraden tijdens het komende injection season snel weer zullen oplopen. Optimisten wijzen dan weer op de lager dan gemiddelde voorraden en de evoluties aan de aanbodzijde. Zo neemt de industriële vraag naar aardgas samen met de economische groei toe.

Op dit moment geven we iets meer kans aan een scenario waarbij de aardgasprijzen de komende maanden zullen stijgen. Bij de trackers die de aardgasprijs schaduwen, steken er twee bovenuit op het gebied van beheerd vermogen en liquiditeit: het United States Natural Gas Fund (UNG) met ISIN-code US9123183009 en de ETFS Natural Gas met ISIN-code GB00B15KY104. Trackers met een hefboom (zoals UGAZ) mogen voorzichtige beleggers wegens de tracking error bij die producten in geen geval langere tijd in portefeuille houden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content