7C Solarparken

Sinds de geslaagde omgekeerde overname in september 2014 van Colexon Energy door het Belgische 7C heeft de uitbater van zonnepanelen- of PV-parken belangrijke stappen gezet.

Het strategische plan van 7C voor 2016 – met als belangrijkste doel de verhoging van de nettokasstroom per aandeel (de bedrijfskasstroom of ebitda min interestlasten min belastingen) van 0,26 EUR in 2014 naar 0,40 EUR in 2016 – werd versneld gerealiseerd. Na de publicatie van de jaarresultaten over 2014 werd het doel in april verhoogd tot 0,42 EUR per aandeel, nadat duidelijk was dat alle actieplannen van het strategische plan – 1,9 miljoen EUR kostenbesparingen tegenover 2013, de verhoging van het prestatieniveau van de bestaande PV-parken met 0,75% en een selectieve groei die jaarlijks 0,6 miljoen EUR extra ebitda aanlevert – eind juni uitgevoerd zouden zijn.

Een tweede element was de overname, eind augustus, van de Miskina-portefeuille, zes PV-parken gelegen in Zuid-Duitsland in handen van een rijke Britse familie, waardoor de portefeuille eensklaps met 13,7 megawatt (MW) toeneemt, tot 85 MW (+19%). De forse overname werd gedeeltelijk gefinancierd met de uitgifte van 5,2 miljoen aandelen tegen 2 EUR per aandeel (15,5% verwatering), maar daartegenover staat een toename van de jaarlijkse ebitda met 4,7 miljoen EUR, of ongeveer 25% vergeleken met de voorziene vork voor 2015 van 18 tot 19 miljoen EUR ebitda.

Bovendien mikt 7C jaarlijks op 0,2 miljoen EUR extra ebitda door het verbeteren van de rendabiliteit van de overgenomen PV-parken, en op een forse verlaging met 1 miljoen EUR (-60%) van de jaarlijkse interesten op de overgenomen leningen. Een derde element was de presentatie in september van een nieuw businessplan, voor de periode 2015 tot 2017, met als speerpunt een stijging van de nettokasstroom per aandeel, van 0,37 tot 0,39 EUR voor 2015 (0,26 EUR in 2014) naar 0,50 EUR in 2017. Die forse toename moet er komen via een uitbreiding van de portefeuille van 71 MW naar 105 MW eind 2017.

De Duitse markt, waarop 7C hoofdzakelijk actief is, biedt nog een gigantisch potentieel voor consolidatie. De jongste weken verwierf 7C via twee transacties drie PV-parken met een gezamenlijk vermogen van 2,5 MW en een jaarlijkse geschatte ebitda van 0,7 miljoen EUR, waarmee al een voorschot is genomen op de doelstelling voor 2016 van 9 MW extra capaciteit. Het bedrijf mikt vanaf het boekjaar 2017 op een kapitaaluitkering van 20% van de nettokasstroom per aandeel (0,1 EUR per aandeel, of 4,5% brutorendement).

Even cruciaal is het gegeven dat 7C tegen 2017 voldoende kritische massa (minstens 100 MW) zal hebben, gekoppeld aan een aantrekkelijke verhouding van de nettoschuld tegenover de ebitda onder 5,5 (6,7 eind 2015), om nieuwe institutionele beleggers of partners aan te trekken. Dat moet toelaten de waardering gradueel op te krikken, van 5 à 6 naar 7 à 8 keer de nettokasstroom per aandeel.


Conclusie

7C Solarparken blijft de waardecreërende overnames aan elkaar rijgen. Het aandeel zit in een consolidatiefase na de sterke opleving bij de bekendmaking van het nieuwe strategische plan. We mikken op een koersdoel voor de volgende twaalf maanden van 2,7 EUR, op basis van een waardering van 6 keer de verwachte nettokasstroom per aandeel in 2016.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Partner Content