Wanneer is je kotstudent fiscaal aftrekbaar?

. © BelgaImage

Studerende kinderen die op kot gaan, kosten handenvol geld. Wanneer zijn de onderhoudskosten van die studerende kinderen fiscaal aftrekbaar en wanneer niet?

Het principe

Een belangrijk voorwaarde voor wie de onderhoudsuitkeringen van een studerende zoon of dochter fiscaal wil aftrekken, is dat de zoon of dochter geen deel meer mag uitmaken van het gezin. Wat betekent dat concreet?

Studerende kinderen

In principe maken je studerende kinderen nog deel uit van je gezin. Het feit dat ze het grootste deel van de tijd op hun kot doorbrengen of slechts sporadisch naar huis komen omdat ze in het buitenland studeren, speelt geen rol. De algemene regel is dus dat de fiscus de aftrek van onderhoudsgeld aan studerende kinderen zal weigeren. Maar dat is niet altijd het geval.

De interessante uitzondering

De fiscale aftrek is wel mogelijk als je kunt bewijzen dat je studerend kind werkelijk op een duurzame wijze elders verblijft met de bedoeling een eigen huishouden te hebben, volledig los van je eigen huishouden. Dat betekent dat je aan de hand van concrete feiten moet aantonen dat je kind de wil heeft een afzonderlijk gezin te stichten.

De inschrijving van je kind in het bevolkingsregister in de stad waar het studeert, is een goede maar geen doorslaggevende aanwijzing. In een recent arrest (Luik, 5 mei 2017) hechtte een rechter veel waarde aan het feit dat het kind in de woning van zijn ouders geen slaapkamer meer had. Ook dat is een heel goed (maar niet onweerlegbaar) argument om aan te tonen dat het kind niet langer deel uitmaakt van het gezin.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content