Wallonië stelt overname onroerende voorheffing met een jaar uit

Jean-Luc Crucke © Belga Image

Normaal had Wallonië de behandeling van die gewestelijke belasting begin 2020 moeten overnemen van de federale overheid. De ontwikkeling van de nodige software loopt echter vertraging op, zodat de overname uitgesteld moet worden tot 2021, zegt Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR).

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op onroerend goed. Het gaat om een gewestelijke belasting. In Vlaanderen int de Vlaamse Belastingdienst deze sinds juli 1999. In Brussel wordt de belasting sinds begin vorig jaar geïnd door de dienst Brussel Fiscaliteit. In Wallonië is de heffing en inning van deze belasting nog steeds in handen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Normaal gezien had de Waalse administratie volgend jaar de belasting moeten overnemen. Daarvoor wordt software ontwikkeld, via een openbare aanbesteding. De bedrijven die ervoor in aanmerking komen, hebben echter allemaal laten weten dat ze die onmogelijk tegen 2020 klaar zouden krijgen. Daarom is nu beslist om de overname met een jaar uit te stellen.

Partner Content