Verlaagde schenkbelasting in het Vlaamse gewest

© iStock

Vanaf 1 juli 2015 wordt de belasting op de schenking van onroerende goederen in Vlaanderen aangepast en verlaagd indien er een renovatie is van de geschonken goederen.

In plaats van schenkingsrechten spreekt men in Vlaanderen voortaan over een schenkbelasting. Deze Vlaamse schenkbelasting op een onroerend goed is van toepassing als de schenker tijdens de vijf jaren die aan de vijf jaren voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams gewest heeft gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in België.

Sven Hubrecht, successiespecialist bij Optima, ligt toe. “Indien een schenker in Gent woont, maar zijn beleggingsappartement situeert zich in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, dan geldt de Vlaamse schenkbelasting op de schenking van dit appartement.”

Twee categorieën

De schenkbelasting op onroerende goederen bestaat uit progressieve tarieven in functie van de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde en in functie van de hoogte van het bedrag van de schenking.

“Thans zijn er vier categorieën en deze worden gereduceerd tot twee; verkrijging in rechte lijn en tussen partners enerzijds en een verkrijging tussen alle andere personen anderzijds”, aldus Sven Hubrecht.

In de nieuwe regeling zien de tarieven er als uit.

Verlaagde schenkbelasting in het Vlaamse gewest

Sven Hubrecht geeft een voorbeeld. “Een tante wilt een onroerend goed van 210.000 euro schenken aan haar neef. In de vroegere regeling betaalt hij hierop 106.375 euro schenkbelasting. In het nieuwe stelsel betaalt hij slechts 27.000 euro of een vermindering van 25,38 procent. Met renovatie betaalt de neef 23.700 euro”.

Renovatie en verhuur

Uit bovenvermelde tabel blijkt dat een bijkomende vermindering geldt in geval van renovatie. Hetzelfde geldt bij een verhuur voor minstens 9 jaar met een conformiteitsattest.

Let wel, bij de registratie van de schenkingsakte zal eerst het gewone tarief worden toegepast. Daarna zal het verschil tussen het gewoon tarief en het verlaagd tarief worden terugbetaald indien (één van) de begiftigden binnen de 5 jaar energiebesparende werken laat uitvoeren voor een minimumbedrag van 10.000 euro (exclusief btw).

De werken moeten uitgevoerd zijn door een aannemer die attesteert dat de uitgevoerde werken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit van 19 november 2010. Het betreft onder andere dak-, zoldervloer- en spouwmuurisolatie.

Het verschil tussen het gewoon tarief en het verlaagd tarief kan ook worden terugbetaald indien (één van de ) begiftigden binnen de 3 jaar na de schenking het conformiteitsattest en een geregistreerde huurovereenkomst voor het geschonken goed met een minimumduur van 9 jaar voorlegt. Beiden moeten dateren van na de akte van de schenking.

Om de verhuurmarkt te versterken met kwaliteitsvolle woningen, wordt de verplichting opgelegd om een conformiteitsattest toe te voegen. Een conformiteitsattest is een officieel document dat aangeeft of de woning voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode. Een dergelijk attest kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content