Verhuizen om minder successierechten te betalen

© iStock

De successierechten verschillen van gewest tot gewest. Kan je dit optimaliseren door snel te verhuizen?

Aangezien de successietarieven verschillen van gewest tot gewest, is de keuze van je woonplaats belangrijk en zelfs een manier om aan successieplanning te doen. Zo is bijvoorbeeld de gezinswoning in Vlaanderen volledig vrijgesteld voor de langstlevende echtgenoot, terwijl dat in Wallonië beperkt is tot 160.000 euro.

Wie bijvoorbeeld in Luik woont en een buitenverblijf heeft in Nieuwpoort, zal er vaak belang bij hebben om naar Nieuwpoort te verhuizen. We treden niet in detail, maar er zijn nog andere belangrijke verschillen.

De fiscale woonplaats

Welke successierechten men moet betalen, hangt af van de fiscale woonplaats van de overledene. Houd er wel rekening mee dat je woonplaats voor de successierechten (waar de nalatenschap openvalt) niet automatisch dezelfde plaats is als waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister (maar meestal wel).

Je moet er immers ook effectief wonen. Bij mogelijke discussie hierover kan je de werkelijke woonplaats het best bewijzen aan de hand van de facturen van water elektriciteit, gas,…

Vlug verhuizen?

Als de erflater in de laatste vijf jaar vóór zijn overlijden in verschillende gewesten geleefd heeft, dan moet de aangifte gebeuren in dat gewest waar hij tijdens die periode het langst zijn fiscale woonplaats gehad heeft.

Als je dus altijd in Luik gewoond hebt, maar het laatste jaar verhuisd bent naar Nieuwpoort, zullen er toch successierechten betaald moeten worden in het Waalse gewest. De laatste vijf jaar heb je immers vier jaar in Luik en één jaar in Vlaanderen (Nieuwpoort) gewoond. Kortom, vlug verhuizen vooraleer men sterft heeft dus geen zin.

Maar stel dat je de laatste drie jaar in Nieuwpoort gewoond hebt, dan moeten er in Vlaanderen successierechten betaald worden. Verder speelt het geen rol waar je precies overlijdt en ook de woonplaats van diegene die erft, heeft geen belang.

Partner Content