Van Overtveldt laat fiscale regularisatie niet los

© Belga

De Raad van State heeft opnieuw geoordeeld dat de geplande fiscale regularisatie pas mogelijk is als alle gewesten hun fiat geven. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ziet geen enkele reden om zijn wetsontwerp over de fiscale regularisatie aan te passen.

Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat de fiscale regularisatie van Johan Van Overtveldt (N-VA), minister van Financiën niet van de grond zal raken. Het federaal parlement ging zich vorige week buigen over het voorstel van de minister, maar de oppositie was er toen opnieuw in geslaagd om een advies bij de Raad van State af te dwingen. Daardoor had het parlement geen ander keus dan de geplande stemming uit te stellen.

Samenwerkingsakkoord drie gewesten

Een akkoord met één gewest volstaat niet”

De Raad van State blijft erop hameren dat zo’n regularisatie pas mogelijk is als de regering een samenwerkingsakkoord afsluit met de drie gewesten. “Een akkoord met één gewest volstaat niet”, luidt het advies. Het Waalse en het Brussels hoofdstedelijke gewest blijven zich kanten tegen de fiscale regularisatie. De twee gewesten weigeren het voorstel te onderschrijven omdat zij sinds de zesde staatshervorming bevoegd zijn om sommige belastingen, zoals de erfbelasting, te heffen.

De Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) en de Waalse minister van Begroting Christophe Lacroix(PS) lieten daags voor de geplande stemming weten dat ze naar het Grondwettelijke hof zouden stappen als het parlement de fiscale regularisaties zouden goedkeuren. “Het huidige systeem is niet rechtvaardig voor Brussel. De inkomsten van de fiscale regularisatie gaan integraal naar de federale overheid. Maar in feite kan het ook over belastingen gaan, zoals de successierechten, die voor de gewesten zijn”, klonk het toen.

Nu lijken de gewesten en de oppositiepartijen hun slag thuis te halen na het herhaaldelijke negatieve advies van de Raad van Staten. In De Tijd laat Peter Vanvelthoven (sp.a) er geen twijfel over bestaan: “het Grondwettelijk Hof zal naar alle waarschijnlijkheid de procedure vernietingen.”

Van Overtveldt zet door

Al ziet Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) geen enkele reden om zijn wetsontwerp over de fiscale regularisatie aan te passen, laat staan het af te voeren. Hij deelt de mening van de Raad van State dat samenwerkingsakkoorden met de gewesten “zinvol en wenselijk” zouden zijn, maar omdat het wetsontwerp zich enkel richt op federale belastingen, stelt zich volgens de minister geen probleem op het vlak van bevoegdheden.

“Het wetsontwerp biedt de nodige ruimte om in latere fase samenwerkingsakkoorden in te passen. Met Vlaanderen lopen de gesprekken over zo’n samenwerkingsakkoord overigens uitstekend. We hopen die spoedig te kunnen afronden. Ondertussen kan het wetsontwerp de verdere procedure in het parlement volgen en ter stemming voorgelegd worden”, klinkt het.

Fiscale regularisatie in Vlaanderen

De regularisatie zal in Vlaanderen vooral betrekking hebben op erfbelastingen

Ondertussen heeft de Vlaamse regering een eigen akkoord bereikt over een tijdelijke fiscale regularisatie van ontdoken erfbelastingen. Vlaanderen voert een eigen fiscale regularisatie in, die beperkt is in de tijd en nadrukkelijk als laatste ‘laatste kans’ wordt voorgesteld.

“De regularisatie zal in Vlaanderen vooral betrekking hebben op erfbelastingen, vermits de meeste andere belastingen die courant worden ontdoken federale materie zijn”, zei Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein dinsdag in het Vlaams parlement na vragen van Björn Rzoska (Groen) en Jan Bertels (sp.a).

Een aangever zal er slechts eenmaal gebruik van kunnen maken en tegen de aanslag is geen bezwaarprocedure mogelijk. Net als bij een federale regularisatie zal wie meewerkt gevrijwaard blijven van vervolging.

De opbrengst van de regularisatie wordt gebruikt om de erfbelastingen billijker te maken. “Zoals u weet lopen de huidige tarieven tussen broers en zussen, neven en nichten of ooms en tantes op tot 65 procent. Dergelijke hoge tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als confiscatie worden ervaren. Het is mijn stellige wens nog tijdens deze legislatuur hervormingen te lanceren die kunnen leiden tot een meer rechtvaardige en faire fiscaliteit”, aldus de minister. (NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content