Taxshift doet nettoloon vanaf januari toenemen

. © Belga Image

Vanaf 1 januari zal het nettoloon voor alle werknemers in België stijgen als gevolg van de taxshift. HR-bedrijf SD Worx berekende dat het gaat om een stijging met 1,5 à 3 procent, of zo’n 40 à 45 euro netto per maand extra.

De regering-Michel wil werken aantrekkelijker maken. Om jobcreatie te stimuleren voerde ze begin 2016 de taxshift in. Naast een daling van de werkgeversbijdragen kwam er ook een verhoging van het nettoloon. Een eerste deel maatregelen was begin 2016 zichtbaar, een tweede deel staat gepland voor begin 2018. En ook in 2019 volgt er nog een reeks maatregelen.

Concreet zullen alle werknemers vanaf 1 januari volgend jaar meer nettoloon overhouden. ‘Het gaat om een wijziging van de personenbelasting, die meteen zichtbaar wordt in de bedrijfsvoorheffing’, bevestigt een adviseur van SD Worx. Ook op jaarbasis zullen werknemers dus minder belastingen betalen.

Een gehuwde werknemer zonder personen ten laste met een brutoloon van 2.000 euro per maand, zal vanaf 1 januari 1.567,78 euro overhouden, of 45,27 euro meer dan nu. Bij een brutoloon van 3.000 euro gaat het om 1.919,67 euro netto of 46,20 euro per maand meer. Iemand die 4.500 euro bruto verdient, houdt 46,85 euro meer over, tot 2.567,97 euro netto.

Voor sommige categorieën werknemers zal het verschil nog groter zijn, dankzij de loonindexering of de koopkrachtverhoging die de sociale partners zijn overeengekomen. Maar dat hangt er dus van af binnen welk paritair comité men tewerkgesteld is.

Daarnaast omvat de taxshift op 1 januari nog een aantal wijzigingen, zoals het verhogen van de forfaitaire beroepskosten, het afschaffen van het belastingtarief van 30 procent en het verhogen van de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten. Die maatregelen komen in principe iedereen ten goede, maar de lage lonen gaan er procentueel iets meer op vooruit, luidt het bij SD Worx.

Op 1 januari 2019 volgt dan een laatste luik van de taxshift voor werknemers, met onder meer het verhogen van de fiscale werkbonus en van de belastingvrije som.

Partner Content