Senaat pleit voor eenvoudigere belastingaangifte

© Belga

Een vereenvoudiging van het belastingsysteem, een leesbaardere belastingaangifte en de toevoeging van een educatief luik aan de aangifte. Dat vraagt de Senaat in een resolutie die vrijdag in plenaire vergadering werd goedgekeurd met 34 stemmen tegen 11 van N-VA en Vlaams Belang.

‘Met deze resolutietekst vragen we dat de belastingaangifte veel meer wordt opgesteld vanuit het oogpunt van de belastingplichtige’, verduidelijkt Brigitte Grouwels (CD&V), indienster van het voorstel van resolutie. ‘We kunnen immers niet rond de vaststelling heen dat onze belastingaangifte met meer dan 800 codes wel erg complex is geworden, ondanks het feit dat de voorbije jaren wel degelijk stappen in de goede richting werden gezet.’

De Senaat beveelt aanpassingen op 3 niveaus. Zo moet bij het uitwerken van fiscale wetten telkens ook de impact op de belastingaangifte bekeken worden. Manieren om het belastingsysteem eenvoudiger te maken zijn het gebruik van bevrijdende bronbelastingen of het beperken van uitzonderingen en uitzonderingsregimes.

Om de aangiftebrief een stuk leesbaarder te maken, kunnen de vooraf ingevulde gegevens via tax-on-web en de papieren aangifte uitgebreid worden en het aantal personen dat een vereenvoudigde aangifte ontvangt verhoogd. De resolutie pleit bovendien voor helder taalgebruik. Ook kan de belastingaangifte in de vorm van een beslissingsboom opgesteld worden, waardoor burgers haast automatisch worden geleid naar de codes die op hen van toepassing zijn.

Tenslotte wordt voorgesteld een educatief luik aan de belastingaangifte toe te voegen, waarbij op overzichtelijke wijze wordt aangegeven naar welke beleidsdomeinen het belastinggeld gaat én welke overheid verantwoordelijk is voor welk beleidsdomein.

Brigitte Grouwels rekent erop dat de diverse regeringen van ons land deze aanbevelingen ter harte zullen nemen. ‘De voorbije jaren werd al een deel van de weg afgelegd om onze belastingaangifte te vereenvoudigen, zoals de uitbreiding van het aantal vereenvoudigde aangiftes’, besluit ze. ‘Niettemin is er nog een weg te gaan.’

Rik Daems (Open Vld) pleitte voor een informatieverslag waarbij een inventaris zou opgemaakt worden van alle soorten van belastingaftrekken. Daarin kan volgens hem gesnoeid worden om een vlaktaks te kunnen invoeren.

Partner Content