Jef Wellens

‘Regering bevriest sommige belastingverminderingen’

Jef Wellens Fiscalist bij Wolters Kluwer

‘De federale regering-De Croo draait de indexeringsklok met een jaar terug. Voor een aantal fiscale grensbedragen van 2020 en de drie volgende jaren geldt opnieuw de indexering van 2019.’ Dat zegt Jef Wellens, fiscalist van Wolters Kluwer.

Rond deze tijd van het jaar ontvangt u de betalingsuitnodiging van 2390 euro voor uw levensverzekering, waarmee u fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwt. Wel, die uitnodiging is niet correct. Alleen weet uw verzekeraar dat nog niet. Om de financiële coronaput een beetje te vullen, grijpt de federale regering terug naar de fiscale ‘indexterugsprong’.

De bedragen die worden gehanteerd om onze personenbelasting te berekenen, worden elk jaar aangepast aan de inflatie en dus geïndexeerd. Dat geldt voor vrijstellingen, belastingschijven en een heleboel belastingverminderingen. De regering-De Croo heeft beslist een aantal van die verminderingen en vrijstellingen te bevriezen voor vier jaar. “Dat is een besparing die ervoor zorgt dat we andere uitgaven kunnen financieren, waaronder de extra corona-uitgaven in de gezondheidszorg”, staat te lezen op de website van de federale overheidsdienst Financiën. Tegen 2024 moet de maatregel 66 miljoen euro opbrengen – een druppel op een hete plaat.

De indexeringsstop geldt voor de periode 2020 tot en met 2023 en raakt dus al aan de bedragen van dit jaar. Juridisch kan dat, maar de facto is dat retroactief en getuigt het niet echt van fiscale fairplay. Opdat belastingplichtigen zouden weten waar ze aan toe zijn, publiceert de fiscus elk jaar een officieel bericht in het Staatsblad met een overzicht van de fiscale bedragen die gelden voor dat jaar. Dat gebeurde ook dit jaar, op 13 februari. Zo weet men bijvoorbeeld dat 990 euro van de intresten van een spaarboekje en 812 euro van de dividenden van aandelen van belasting zijn vrijgesteld, dat men tot 2390 euro fiscaal kan inbrengen voor een levensverzekering en dat de federale woonbonus maximaal 3270 euro bedraagt. Wel, dat bericht kan naar de prullenmand. Die bedragen gelden niet langer.

Regering bevriest sommige belastingverminderingen.

De federale regering draait de indexeringsklok met een jaar terug. Voor de bedragen van 2020 en de drie volgende jaren geldt opnieuw de indexering van 2019. Dat betekent dat de federale woonbonus nu maximaal 3210 euro bedraagt (of 60 euro minder), dat de levensverzekeringspremie fiscaal wordt geplafonneerd op 2350 euro (40 euro minder) en dat de vrijstelling van intresten en dividenden wordt beperkt tot respectievelijk 980 en 800 euro (10 en 12 euro minder).

Die maatregel is geen unicum, want in 2014 is die indexterugsprong al eens beproefd. Toch zijn er lessen getrokken uit het verleden. Zo worden de pensioenen en andere vervangingsinkomsten zoals ziekte- en werkloosheidsuitkeringen deze keer ongemoeid gelaten en blijven hun verminderingsbedragen geïndexeerd. Besparen op de kap van de economisch zwakkeren werd zes jaar geleden als bijzonder onrechtvaardig ervaren. Aan die steen wil de regering zich geen tweede keer stoten.

Verder geldt de indexeringsstop ook voor het pensioensparen, maar worden de maximumbedragen niet teruggeschroefd tot het niveau van 2019. De maximumstortingen voor 2020 van 990 euro – het gewone pensioensparen – of 1270 euro – het pensioensparen bis- blijven behouden. Dat heeft een praktische reden. Zo moet er geen nieuwe wettelijke regeling worden getroffen, zoals zes jaar geleden wel gebeurde, om de 10 euro die nu te veel zou worden betaald, over te dragen naar volgend jaar. Maar die uitzondering wordt niet doorgetrokken naar het fiscale langetermijnsparen via een levensverzekering. Moet u dit jaar nog uw premie betalen, dan topt u die best af op 2350 euro, ook al laat de wet nu nog 2390 euro toe. Die 40 euro te veel zal u geen fiscaal voordeel meer opleveren, maar wordt later wel belast.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content