Regeling belastingaftrek kinderen van grensarbeiders in de maak

Johan Van Overtveldt (NV-A). © BelgaImage

Er is een wettelijke regeling in de maak voor de bijkomende belastingaftrek voor kinderen ten laste van grensarbeiders.

Gezinnen krijgen in ons land een bijkomende belastingaftrek voor elk kind ten laste. Voor het eerste kind gaat het om 1.510 euro, voor drie kinderen loopt dat al op tot 8.700 euro.

De bijkomende aftrek wordt gevoegd op het hoogste inkomen. Grensarbeiders betalen hun belastingen echter vooral in het buitenland en halen er dus nauwelijks voordeel uit.

Zowel het Europees Hof van Justitie als het Grondwettelijk Hof stelden de regeling aan de kaak. In 2015 oordeelde ook het Antwerpse hof van beroep nog in het voordeel van een Limburgs gezin. Volgens het arrest discrimineert de regel gehuwden en wettelijk samenwonenden, omdat grensarbeiders die niet gehuwd of wettelijk samenwonen wel de bijkomende aftrek genieten.

Oplossing in de maak

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) werkt nu aan een oplossing. “Voor inkomstenjaar 2016 zal een administratieve regeling gelden”, verduidelijkt zijn woordvoerder in de kranten. “Een ontwerp van wet is in voorbereiding voor het inkomstenjaar 2017.”

Provinciaal ACV-secretaris Jos Poukens trekt al jaren aan de kar voor de 20.000 Limburgers die over de grens werken. Hij heeft nog vragen bij de administratieve regeling voor inkomstenjaar 2016. “Om hun rechten te vrijwaren, kunnen grensarbeiders niet anders dan in bezwaar gaan of een ontheffing van ambtswege vragen. Maar hoe langer het duurt voor de wet verandert, hoe groter de kans op verjaring”, merkt hij op. Nog volgens Poukens kost de herziening de fiscus in 2017 ruim 16 miljoen euro en in 2018 ruim 25 miljoen.

Partner Content