Minder successierechten dankzij het goede doel

© iStock

Een goed doel steunen en er tegelijkertijd voor zorgen dat een verre erfgenaam of vreemde persoon minder successierechten moet betalen op uw latere erfenis? Het kan door een zogenaamd duo-legaat te maken.

Heb je geen erfgenamen in rechte lijn, bijvoorbeeld kinderen, maar enkel zijverwanten zoals een neef, nicht, tante of nonkel of wil je erfenis doen toekomen aan een ‘vreemde’ zoals een vriend, dan zullen deze bij uw overlijden hoge successierechten betalen op hetgeen zij van jou krijgen bij testament. Je kan de ‘successiefactuur’ beperken door een duo-legaat te maken.

Wat is een duo-legaat?

Een duo-legaat betekent dat je een testament maakt waarin je een rechtspersoon, een vzw of een stichting, aanduidt als begunstigde, de zogenaamde algemeen legataris, en deze een last oplegt.

Deze last bestaat er in een bepaald goed, bijvoorbeeld een som geld – bijzonder legaat genoemd – uit te betalen aan bepaalde personen, bijvoorbeeld uw zijverwanten of een vreemde, en meteen ook de successierechten op dat bijzonder legaat te betalen. Het is een techniek die ook commercieel wordt aangewend door vzw’s en stichtingen die zich bezig houden met een goed doel zoals het Rode Kruis, Kom op tegen Kanker, Artsen Zonder Grenzen, Child Focus, World Wide Fund for Nature,…

Gunsttarief versus hoge successierechten

De rechtspersoon geniet van een gunsttarief inzake successierechten. Een Vlaamse rechtspersoon betaalt een (vlak) tarief van 8%, een Waalse rechtspersoon7%en een Brusselse rechtspersoon12,5%op voorwaarde dat deze laatstefiscaal aftrekbare giftenkan ontvangen. Is dat niet het geval, dan wordt het tarief 25% in plaats van 12,5%. De vzw krijgt dus zelf een bedrag waarop ze successierechten betaalt bij jouw overlijden, maar tegelijkertijd verplicht je de rechtspersoon een bedrag uit te betalen aan een zijverwant, bijvoorbeeld een neef, nicht, én meteen ook de successierechten te betalen op dat bedrag.

De tarieven van deze successierechten zijn hoog en kunnen oplopen tot 65% in Vlaanderen en zelfs tot 70% in Brussel en Wallonië. Het uiteindelijke doel is successierechten te besparen in hoofde van de zijverwanten of van de derde en ook de rechtspersoon iets te geven. Hoe groter het verschil tussen de hoge (bijvoorbeeld een neef) en de lage (bijvoorbeeld een vzw) successierechten, hoe groter de besparing.

Concreet voorbeeld

Je woont in Vlaanderen en zou graag uw erfenis van 1 miljoen euro doen toekomen aan je tien neven en nichtjes. Daarvoor moet je sowieso een testament maken. Bij jouw overlijden zullen er in totaal, door je tien neven en nichtjes samen, 630.000 euro aan successierechten moeten betaald worden zodat zij samen slechts 370.000 euro netto overhouden.

Je kunt dit verminderen door een testament met een duo-legaat te maken. Je bepaalt dat er 450.000 euro naar een vzw (bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen) gaat maar met ‘de last’ om elke neef of nicht 55.000 euro (in totaal dus 550.000 euro) te betalen en ook de successierechten hierop. De vzw betaalt ook 8,8% successierechten op de 450.000 euro die ze zelf krijgt, maar houdt netto van de 450.000 euro, toch nog 72.900 euro over. De neven en nichtjes krijgen in totaal dus 550.000 euro in plaats van 370.000 euro zonder duo-legaat. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content