Met deze uitgaven betaalt u volgend jaar minder belastingen

Het kan geen kwaad deze maand nog een extra voorraad dienstencheques te bestellen. © IS
Melanie De Vrieze Freelance

Het jaareinde nadert met rasse schreden. Tijd om deze maand nog enkele uitgaven te doen zodat u volgend jaar minder belastingen betaalt. Een overzicht.

Heel wat uitgaven geven recht op een belastingvermindering. Denk maar aan kinderopvang, de aankoop van dienstencheques, pensioensparen of schenken aan goede doelen. Het invullen van de belastingaangifte van 2018 lijkt misschien nog veraf, maar het loont toch de moeite deze maand nog enkele uitgaven te doen. Ze leveren u een belastingvoordeel op of besparen u honderden euro’s, op voorwaarde dat u de uitgaven voor 1 januari 2018 doet.

1. Pensioensparen

De meest voor de hand liggende uitgave is pensioensparen. Wie deze maand nog het maximumbedrag van 940 euro per jaar stort in een pensioenspaarfonds of voor een pensioenspaarverzekering, krijgt een belastingvermindering van 30 procent. U krijgt met andere woorden 282 euro terug in 2018. Voor een gezin kan dat fiscaal voordeel oplopen tot 564 euro.

2. De win-winlening

Als particulier kunt u een kmo een financieel duwtje in de rug geven. De win-winlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietgever kan u maximaal 50.000 euro uitlenen. U krijgt een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 procent op het openstaande kapitaal van de lening, wat neerkomt op een maximum van 1250 euro per jaar.

Als de kredietnemer een gedeelte van het ontleende bedrag niet kan terugbetalen, bijvoorbeeld door faillissement, een ontbinding of een vereffening, kunt u 30 procent van het verschuldigde bedrag recupereren via een eenmalig belastingkrediet.

3. Een goed doel

Giften aan het goede doel geven recht op een belastingvermindering

De eindejaarsperiode is ideaal om uw vrijgevigheid te tonen. Giften aan het goede doel geven recht op een belastingvermindering van 45 procent van het gestorte bedrag. Dan moet u wel een attest van een erkende instelling voorleggen, zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Koning Boudewijnstichting, het Paleis voor Schone Kunsten of het Rode Kruis. Het minimumbedrag voor een schenking is 40 euro. Let wel: het totale bedrag van de giften mag nooit meer dan 10 procent van uw netto-inkomen bedragen.

4. Duurzaam investeren

Alterfin, Incofin en Microfinance zijn erkende fondsen die investeren in ontwikkelingslanden. Ze geven leningen aan kleine ondernemers of financieren tewerkstellingsprojecten. Wanneer u in een van bovenstaande ontwikkelingsfondsen investeert, levert dat een belastingvermindering van 5 procent van de investering op. U kunt de belegging fiscaal inbrengen als u minstens 380 euro stort en de aandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Let wel: jaarlijks kunt u maximaal 320 euro per jaar in mindering brengen, of een investering van 6400 euro doen.

5. Langetermijnsparen

Met deze individuele levensverzekering kunt u extra pensioen opbouwen. U spaart op de lange termijn. De bedragen blijven vaststaan tot aan uw pensioen, meestal op 65 jaar. Via het langetermijnsparen krijgt u een belastingvoordeel van 30 procent op de gestorte premies of 678 euro per persoon voor wie het maximumbedrag (2260 euro) fiscaal inbrengt.

Let wel: het langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als de kapitaalaflossingen van een woonkrediet. Als u een hypothecair krediet hebt, is het mogelijk dat de fiscale korf al gevuld is en u geen ruimte meer hebt voor langetermijnsparen.

6. Dienstencheques

Betaalt u uw poetshulp met dienstencheques? Dan kan het geen kwaad deze maand nog een extra voorraad te bestellen. De cheques zijn toch acht maanden geldig na uitgiftedatum. Dienstencheques die u in 2017 koopt, mag u opnemen in de aangifte voor 2018. Bestelt u de cheques na Nieuwjaar, dan kan dat pas een jaar later.

Het kan geen kwaad deze maand nog een extra voorraad dienstencheques te bestellen

Hou er wel rekening mee dat alleen de eerste 160 bestelde cheques (1440 euro) fiscaal aftrekbaar zijn. Een dienstencheque van 9 euro kost in Vlaanderen in werkelijkheid maar 6,30 euro na de belastingvermindering, 7,65 euro in Brussel en 8,10 euro in Wallonië. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op die belastingvermindering.

Wanneer u als gezin voor meer dan 1440 euro dienstencheques koopt, dan kunnen u en uw partner beter op eigen naam cheques bestellen en de aankopen verdelen, zodat het fiscale maximumbedrag niet wordt overstegen.

7. Kinderopvang

Ook voor de kinderopvang krijgt u een belastingvoordeel. Daaronder vallen onder meer de kosten voor buitenschoolse opvang, kinderopvang tijdens vakanties en opvang van kinderen die nog niet naar school gaan. De uitgaven gelden voor kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar en u moet ze kunnen bewijzen met de nodige documenten. U mag maximaal 11,20 euro per opvangdag inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45 procent van die uitgaven.

8. Onkosten, VAPZ en IPT

Ook zelfstandigen kunnen deze maand nog enkele uitgaven doen. Beroepsmatige relatiegeschenken kunt u bijvoorbeeld voor 50 procent inbrengen. De VAPZ-premie (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kunt u als beroepskosten integraal aftrekken van de belastingen. Voorwaarde is wel dat het geld van de premie voor 31 december op de rekening komt.

Als u een vennootschap hebt of een bedrijfsleider bent, dan is de individuele pensioentoezegging (IPT) een aanvulling op het VAPZ. De premies van de IPT worden volledig betaald door de vennootschap en zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten zolang de 80 procentregel wordt gerespecteerd. Uw uiteindelijke pensioen mag met andere woorden niet hoger liggen dan 80 procent van uw laatste normale bruto jaarbezoldiging.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content