Meer dan 3 miljoen belastingplichtigen ontvangen voorstel van vereenvoudigde aangifte

© belga

Meer dan drie miljoen belastingplichtigen, of vier op de tien, ontvangen dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dat zijn er 825.000 meer dan in 2017, door het schrappen van de bovengrens van de bezoldigingen. Dat hebben minister van Financiën Johan Van Overtveldt en voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën Hans D’Hondt woensdag bekendgemaakt.

‘Het gaat om een serieuze vereenvoudiging, als je weet dat vorig jaar 94 procent van de belastingplichtigen akkoord ging met hun voorstel van vereenvoudigde aangifte’, aldus Van Overtveldt.

Ook nieuw dit jaar is dat de aangifte voor de personenbelasting geregionaliseerd is en 46 codes minder telt. ‘De belastingplichtige zal enkel nog de codes zien die van toepassing zijn op zijn of haar gewest’, zegt de minister. Voor het Vlaams Gewest gaat het om 823 codes, voor het Waals Gewest om 826 codes en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 807 codes. Volgens de FOD Financiën gebruikt meer dan 80 procent van de belastingplichtigen bovendien niet meer dan 20 codes.

Er zullen dit jaar meer vooraf ingevulde codes zijn in Tax-on-web. Het gaat onder andere om aangiften met hypothecaire leningen en aangiften met levensverzekeringen, om aangiften voor alleenstaande ouders met kind of kinderen ten laste en zonder andere samenwonende (code 1101) en om terugbetaling woon-werkverkeer (code 1254).

Vereenvoudiging

Het is volgens Van Overtveldt de bedoeling dat de vereenvoudiging van de aangifte in de toekomst voortgezet wordt. ‘Vergelijk het met een auto: onder de motorkap wordt het steeds ingewikkelder, maar het dashboard wordt voor de gebruiker steeds eenvoudiger.’

In 2017 dienden nog zowat 860.000 mensen een papieren aangifte in, maar dat aantal blijft jaar na jaar afnemen. Er werden vorig jaar 2,19 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte ingediend en 3,77 miljoen aangiften via Tax-on-web, dat dit jaar in een nieuw kleedje gestoken is. Het nieuwe design moet duidelijker en moderner ogen, en is aangepast aan smartphones en tablets. Uit een enquête die de FOD vorig jaar gehouden heeft over Tax-on-web blijkt dat de gemiddelde tijd voor het invullen van een aangifte via internet 24 minuten bedraagt.

De aangifte kan vanaf woensdag ingevuld worden via Tax-on-web. De uiterste datum voor het indienen van de aangifte op papier is 29 juni, voor een aangifte via Tax-on-web is dat 12 juli. Wie zijn aangifte laat invullen door een boekhouder heeft tijd tot 25 oktober. Wie hulp nodig heeft bij het invullen kan van 2 mei tot 29 juni terecht op een van de invulsessies van de FOD Financiën. Die worden georganiseerd in kantoren van de dienst, in de gemeenten en in commerciële centra. De FOD wijst erop dat de wachttijden voor die invulsessies het kortst zijn in mei en het langst naar eind juni toe. Na 29 juni zal er geen hulp meer geboden worden door ambtenaren bij het invullen van de aangifte.

U kunt de volgende weken bij MoneyTalk terecht voor meer informatie en tips over het indienen van uw belastingaangifte.

Partner Content