Denis-Emmanuel Philippe

‘Luxemburg is geen fiscaal paradijs voor rijke Belgen’

Denis-Emmanuel Philippe advocaat-vennoot bij Bloom Law en docent aan de Universiteit van Luik

Volgens Denis-Emmanuel Philippe, docent aan Universiteit van Luik is het fiscale gras in Luxemburg niet groener dan in België. “Ons land is bovendien een ontvangstland voor vermogende particulieren uit Europa”, klinkt het.

Steeds meer vermogende Belgen verhuizen naar Luxemburg. Deze tendens valt al enkele jaren op te merken. Volgens de media is de kans groot dat hun vertrek is ingegeven door de wens om minder belastingen te moeten betalen. Maar is dit wel correct? De belastingdruk die grote vermogens in Luxemburg betalen is immers niet lager dan in België. Eén ding is wel zeker: verhuizen naar Luxemburg is een manier voor hardleerse fraudeurs om aan de automatische uitwisseling van financiële gegevens te ontsnappen…

1. Luxemburg is geen fiscaal paradijs voor vermogende particulieren

Het zal misschien raar klinken, maar Luxemburg is geen fiscaal paradijs voor rijke particulieren. Men is er immers onderworpen aan een progressieve belasting: het toptarief bedraagt 40 procent. Dividenden worden in beginsel belast tegen 20 procent. Interesten worden tegen tarieven van 10 of 40 procent belast. En nog opvallender, het Groothertogdom belast meerwaarden op aandelen: speculatieve meerwaarden op aandelen worden belast tegen 40 procent; meerwaarden op een aanmerkelijk belang (participatie > 10%) zijn belast tegen 20 procent.

Luxemburg is geen fiscaal paradijs voor rijke particulieren

De belastingdruk op passieve inkomsten is volgens mij in België niet hoger. Het is een feit dat de roerende voorhef?ng op dividenden en intresten de laatste jaren fors is toegenomen (30% vanaf 1 januari 2017). De rijken zullen die belastingverhoging voelen. Desalniettemin is het fiscale gras (momenteel) in Luxemburg niet groener. In tegenstelling tot Luxemburg, zijn de meerwaarden op aandelen in België nog steeds vrijgesteld. En dat is een mooie fiscale troef!

Stel dat een ondernemer zijn bedrijf 30 jaar geleden oprichtte met het minimumkapitaal. De vennootschap is vandaag 10 miljoen euro waard. De ondernemer verkoopt zijn aandelen aan een derde-overnemer. In België is de meerwaarde belastingvrij; in Luxemburg is die wel belast tegen 20 procent. Bovendien kunnen goed geadviseerde Belgische particulieren nog steeds hun vermogen beleggen op een manier die weinig of niet belast wordt. Indien een Belgische particulier zijn vermogen in goud belegt, dan zal hij iedere belastingheffing vermijden. Andere voorbeelden zijn de beleggingsverzekeringen van het type tak 21 of tak 23 en aandelen in sommige beleggingsfondsen.

En dan nog iets: België is een ontvangstland voor vermogende particulieren uit Europa (vb. Nederland, Frankrijk). België is immers populair bij heel wat Franse miljonairs die willen ontsnappen aan de Franse vermogensbelasting en meerwaardetaks. Zo heeft Gérard Depardieu zich in 2012 in Néchin (Doornik) gedomicilieerd. Voor de Franse acteur moet België dus zeker een fiscaal paradijs zijn …

Kortom, men kan zich terecht afvragen waarom men om fiscale redenen naar Luxemburg zou willen verhuizen…

2. Het einde van het Luxemburgse bankgeheim en de hardleerse fraudeurs

Tot voor kort was Luxemburg bij vermogende Belgen wel bekend, maar voor een minder respectabele reden: de belegging van zwarte kapitalen. Deze situatie is ondertussen “passé”: het Luxemburgse bankgeheim brokkelt af en vanaf 2017 zal Luxemburg een breed spectrum van financiële gegevens automatisch met België uitwisselen.

Stel dat Meneer Janssens, een Belgische inwoner, een bankrekening bij een Luxemburgse bank heeft geopend (deposito- of effectenrekening). De Luxemburgse bank zal vanaf 2017 de volgende financiële gegevens automatisch moeten overmaken aan de Luxemburgse fiscus voor de periode vanaf 1 januari 2016: het rekeningsaldo aan het einde van het kalenderjaar; het totaal brutobedrag van interesten en dividenden die gestort werden op de rekening in de loop van het kalenderjaar; het totaal bruto product van de verkoop van financiële activa; de identiteit van de heer Janssens, diens adres, woonstaat (in casu België) en zijn fiscaal identificatienummer. Die informatie zal vervolgens in september 2017 door de Luxemburgse belastingautoriteiten overgemaakt worden aan de Belgische belastingadministratie.

Het is dan ook gevaarlijk om te denken dat men nog steeds een vermogen kan verbergen in Luxemburg

Opvallend is dat de uitwisseling van financiële gegevens ook betrekking zal hebben op andere types van beleggingen, zoals aandelen in Luxemburgse SICAV’s en de heel populaire Luxemburgse verzekeringsproducten (tak 21 en 23). Het is dan ook gevaarlijk om te denken dat men nog steeds een vermogen kan verbergen in Luxemburg. België lijkt een massavernietigingswapen in handen te hebben. Vandaag is dit wapen nogal rudimentair. De Belgische fiscus weet vaak niet of Belgen kapitalen in Luxemburg verborgen houden. Vanaf 2017 zullen de Luxemburgse banken en verzekeringsmaatschappijen hem echter waardevolle munitie aanleveren.

Heeft Meneer Janssens zwart geld op zijn Luxemburgse bankrekening of in zijn Luxemburgse verzekeringspolis ondergebracht? Mijn advies is om zo snel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe regularisatie.

Wat nu met de hardleerse fraudeurs? Kunnen ze hun vermogen blijven verbergen in Luxemburg, zonder ontmaskerd te worden? Ja, er is een uitwijkmogelijkheid: de rekeninghouder kan voor het einde van het jaar 2016 nog naar Luxemburg verhuizen. Als Meneer Janssens zijn fiscale verblijfplaats verhuist naar het rechtsgebied waar de financiële instelling is gevestigd (in casu Luxemburg) voor het einde van de belastbare periode (dus voor 31 december 2016), zullen er geen gegevens worden doorgestuurd naar de Belgische fiscus in 2017…

Zou dit niet de reden zijn waarom een aantal Belgen onlangs beslist hebben om naar Luxemburg te verhuizen?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content