Is de turteltaks binnenkort verleden tijd?

Annemie Turtelboom © Belga Image
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Nu de Vlaamse regering een streep heeft getrokken door de subsidiëring van de biomassacentrale in Gent richten de liberalen hun pijlen op die van Genk. Het doel is de Vlaamse energieheffing te verlagen. Al is het nog niet zeker of de liberalen hun slag thuishalen.

De Vlaamse energieheffing blijft, zelfs na het vertrek van minister van Energie Annemie Turtelboom, een hekelpunt in de Vlaamse regering. Nu die, onder impuls van Open Vld, de stekker heeft getrokken uit de biomassacentrale van Bee in Gent, komt 1,5 miljard euro vrij. De liberalen willen dat geld gebruiken om de Vlaamse energieheffing, de zogenoemde turteltaks, te verlagen. Maar de strijd van Open Vld tegen de biomassacentrales eindigt niet in Gent. “Als je ook de centrale van Langerlo bij Genk niet subsidieert, dan vermijd je een uitgave van 4,4 miljard. Dan lijkt het mij ook logisch dat de energieheffing op termijn omlaag gaat”, klonk het de afgelopen dagen bij Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Al zal dat niet van een leien dakje lopen. Op 7 oktober 2015 heeft de voormalige minister van Energie een ministerieel besluit getekend dat de nieuwe overnemer van de centrale tien jaar lang 202 miljoen euro toekent. De regering kan het contract enkel stopzetten als er onregelmatigheden worden vastgesteld bij de verkoop van de biomassacentrale door E.ON aan German Pellets.

Tegenwerking eigen coalitiepartners

Is de turteltaks binnenkort verleden tijd?

Open Vld kan in zijn strijd tegen de biomassacentrale onder meer rekenen op de steun van Groen. Ook die ziet de subsidies voor de centrale in Langerloo liever verdwijnen. Bart Tommelein zal als nieuwe minister van Energie voornamelijk de coalitiepartners NV-A en CD&V tegenover krijgen. De Vlaams-nationalisten zijn in principe bereid te onderhandelen over een verlaging van de energieheffing. Maar zij wijzen erop dat de regering het geld kan investeren in alternatieven voor de biomassacentrales. Zo zijn er volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois tot 1000 windmolens nodig om de twee biomassacentrales te vervangen. Volgens cijfers van professor Johan Driesen van het onderzoeksbureau Energyville zouden 615 windmolens volstaan.

Ook CD&V staat niet meteen te springen om het geld dat de regering bespaart door de biomassacentrale in Gent niet te subsidiëren, integraal door te storten aan de consument. De partij haalt daarbij de klimaatdoelstellingen aan. 10,5 procent van het Vlaamse energieverbruik moet tegen 2020 uit hernieuwbare energiebronnen komen. In 2013 was dat slechts 5,9 procent. Om die doelstellingen te halen, zal de regering volgens de partij nog diep in haar portefeuille mogen tasten.

Aanpassing energieheffing mogelijk

De aanpassing moet wel gebeuren tegen de achtergrond van energiezekerheid en het halen van de klimaatdoelstellingen

Net zoals de NV-A wil CD&V een verlaging van de Vlaamse energieheffing niet meteen van tafel vegen. “Wij willen de belasting wel verbeteren, bijvoorbeeld een aanpassing voor mensen die elektrisch verwarmen of een waterpomp gebruiken”, klinkt het bij CD&V. Zo zijn er 11.000 gezinnen die tot 770 euro extra moeten betalen per jaar. Een doorsnee gezin betaalt een jaarlijkse bijdrage van 100 euro. “Maar de aanpassing moet wel gebeuren tegen de achtergrond van energiezekerheid en het halen van de klimaatdoelstellingen.”

Een stevige verlaging van de turteltaks lijkt hoe dan ook uit den boze als we voortgaan op de reacties van de coalitiepartners van Open Vld. Bovendien is het verre van zeker of de regering het contract met de mogelijke overnemer van de centrale in Genk zomaar kan stopzetten. Ze zou zich daarbij schuldig maken aan contractbreuk. “Schadeclaims zijn dan ook niet uitgesloten”, aldus de coalitiepartners.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content