Is co-ouderschap fiscaal interessant?

© Getty Images/iStockphoto

Kun je na een echtscheiding voor je meerderjarige kinderen een fiscaal co-ouderschap met je ex-partner overeenkomen?

Ja, sinds dit jaar kunnen ook meerderjarige kinderen die studeren onder het fiscale co-ouderschap vallen. Co-ouderschap houdt in dat kinderenevenveel bij de ene als bij de andereouder wonen. Dat moet uitdrukkelijk blijken uit een geregistreerde of een door de rechter gehomologeerde overeenkomst.

Het co-ouderschap heeft ook fiscale gevolgen voor de ouders. De kinderen zijn dan zowel fiscaal ten laste van de moeder als vande vader. Dat heeft tot gevolg dat beide ouders minder belastingen betalen. Hun belastingvrije som verhoogt door de kinderen ten laste. Het totaalbedrag van de verhoging van de belastingvrije som door de kinderlast wordtgelijk verdeeld over beide ouders.

Voor twee kinderen hebben getrouwde partners samen recht op een verhoging van de belastingvrije som met 3900 euro. Scheiden ze en kiezen ze voor het fiscale co-ouderschap, dan kan ieder aanspraak makenop een verhoging van de belastingvrijesom met 1950 euro (3900 eurogedeeld door 2).

Het betaalde onderhoudsgeld kunt u niet fiscaal aftrekken. U moet dus de keuze maken tussen een verhoging van de belastingvrije som of de aftrek van de onderhoudsgelden. Als uw kinderen studeren en op kot gaan, is he tmeestal interessanter dat de onderhoudsplichtige ouder de alimentatie aftrekt en dat de andere ouder de kinderen volledig ten laste neemt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content