In deze tien EU-landen moeten de inwoners geen schenk-of erfbelasting betalen

Situatie in Vlaanderen

Wie in Vlaanderen een woning erft van zijn ouders moet 27 procent belastingen betalen als die meer waard is dan 250.000 euro. Tussen 50.000 en 250.000 heft de fiscus 9 procent belastingen op de totale waarde. Voor onroerende goederen die minder waard zijn dan 50.000 euro is de belastingplichtige 3 procent belastingen verschuldigd aan de staat. Die tarieven lopen op als broers, zussen of anderen een deel van de erfenis krijgen. Broers en zussen betalen minstens 30 procent en andere, zoals neven of nichten, betalen minstens 45 procent belastingen.

Daarom is het in Vlaanderen veel interessanter om vastgoed te schenken. Al hangt ook daar een prijskaartje aan vast. Zo moet de schenker 3 procent belastingen betalen als hij een onroerend goed dat minder waard is dan 150.000 euro schenkt aan een partner of een verwant in rechte lijn. Loopt die waarde op tot 250.000 euro dan stijgt het belastingtarief tot 9 procent. Tussen 250.000 en 450.000 euro betaalt de schenker 18 procent belastingen.

Is het onroerend goed meer dan 450.000 euro waard, dan stijgt het belastingtarief tot 27 procent. Wie vastgoed wil schenken aan anderen, moet minstens 10 procent belastingen betalen. Voor onroerend goed dat meer dan 450.000 euro waard is, is dat zelfs 40 procent.

Roerend goed schenken

Wie roerend goed wil schenken, zoals een effectenportefeuille, moet rekening houden met andere tarieven. Schenkt hij aan een partner of in rechte lijn, dan hij is op eender welk bedrag 3 procent belastingen verschuldigd aan de staat. In andere gevallen loopt dat tarief op tot 7 procent.

Volgens fiscalist Michel Maus zijn de Vlaamse schenk-en erfbelastingen allerminst transparant of rechtvaardig. Daarom heeft hij een voorstel klaar die de erf-en schenkbelastingen veel eenvoudiger maakt. Zo pleit hij onder meer voor een belastingvrijstelling tot 250.000 euro voor erfenissen en schenkingen van verwanten in rechte lijn zoals ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen.

Wil je weten welke landen geen erf-en schenkbelastingen heffen? Bekijk bovenstaande slideshow.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content