Groei belastingopbrengsten voor gemeenten valt stil

. © iStock

Voor het eerst sinds het recessiejaar 2009 zien de Vlaamse gemeenten de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) terugvallen. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) donderdag.

De fiscus heeft tot nu toe voor het aanslagjaar 2017 1,960 miljard euro voor de Vlaamse gemeenten ingekohierd. Op basis van de gemiddelde cijfers van de voorbije vijf jaar verwacht de VVSG dat het uiteindelijke bedrag iets lager zal uitkomen dan voor aanslagjaar 2016. De vereniging verklaart de daling voor een deel door de belastingverlaging die de Vlaamse gemeenten in 2017 doorvoerden. Het gemiddelde tarief voor de APB daalde in dat jaar van 7,24 naar 7,21 procent.

De daling is echter vooral te wijten aan de beperkte groei van de belastbare massa in die periode. Gemiddeld lag die de afgelopen twintig jaar jaarlijks rond de 3,34 procent, terwijl de VVSG verwacht dat die voor aanslagjaar 2017 slechts 0,56 procent zal bedragen. Ook voor het aanslagjaar 2016 lag die groei met 1,20 procent al een stuk onder het gemiddelde.

Taxshift

Dat die groei van de belastbare massa aftopt, is volgens de VVSG dan weer wellicht deels te wijten aan de taxshift die de federale regering doorvoerde. Ramingen voor de boekjaren 2017 en 2018 gaan uit van een negatief effect van respectievelijk 2,2 procent en 4,6 procent op de APB-ontvangsten. Die ramingen houden evenwel geen rekening met de evolutie van de werkgelegenheid, net het aspect waar de taxshift op mikt. Ook de vergrijzing kan volgens de vereniging een mogelijke verklaring zijn.

Partner Content