Fiscale regularisatie volledig operationeel

© belga

Een jaar na de aankondiging is de nieuwe fiscale regularisatie helemaal operationeel.

Deze week zijn in het Staatsblad de laatste nodige aangifteformulieren voor de regularisatie gepubliceerd. Voortaan kunnen ook in Brussel en Wallonië successierechten geregulariseerd worden.

En ook het aangifteformulier voor de niet-uitsplitsbare bedragen is gepubliceerd. Op die manier is de regularisatie volledig operationeel. Dat meldt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

De federale regering voerde vorige zomer een nieuwe fiscale regularisatie in. Die wet maakte de fiscale regularisatie mogelijk van strikt federale belastingen zoals btw of vennootschapsbelasting.

In een tweede stap werkten de regio’s een regeling uit voor de puur regionale belastingen, zoals de erfbelastingen en registratierechten.

Het sluitstuk voor de regularisatie was het samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de gewesten voor de zogenaamde niet-uitsplitsbare bedragen of de gemengde dossiers waarbij zowel federale (bijvoorbeeld roerende voorheffing) als gewestelijke belastingen (bijvoorbeeld erfbelasting) ontdoken werden en waarbij jaren na datum niet meer getraceerd kan worden hoe die bedragen exact opgesplitst moeten worden.

Partner Content