Fiscale regelgeving niet op maat van nieuwe gezinsvormen

© iStock

De fiscale regels met betrekking tot het kind ten laste blijken om diverse redenen niet langer aangepast aan de nieuwe samenlevingsvormen. Dat stelt het Jaarrapport 2015 van de Federale Ombudsman, waarin de fiscale knelpunten in kaart worden gebracht.

De Ombudsman lanceerde zelf een reeks onderzoeken. Een eerste, naar de gezinsfiscaliteit, toont aan dat de aanpassingen aan de regelgeving sinds 2001 tot een grotere complexiteit hebben geleid, waardoor het inschatten van de fiscale gevolgen van de kinderlast na het einde van de relatie een hachelijke onderneming wordt. Met het rapport wil de Ombudsman een aanzet geven tot een debat over eenvoudige en transparante gezinsfiscaliteit.

Concrete voordelen

In het verslag beschrijft de Ombudsman onder meer hoe de toeslagen voor kinderen ten laste worden verdeeld bij co-ouderschap. Hij kaart onder meer aan hoe in nieuwsamengestelde gezinnen waar er ook kinderen zijn die niet gemeenschappelijk zijn met de partner van wie men gescheiden is, een ongelijke verdeling is van de toeslag op de belastingvrije som. “Dat terwijl de ouders die hun kinderen in co-ouderschap opvoeden in principe dezelfde kosten hebben”, klinkt het in het verslag.

Voorts pleit de federale ombudsdienst voor een gelijke verdeling van de kinderbijslag bij gescheiden ouders wanneer het kind meerderjarig wordt. Momenteel komt enkel de ouder bij wie het kind zijn fiscale woonplaats heeft in aanmerking voor de volledige fiscale toeslag. De andere ouder verliest de helft van deze toeslag. “Het uitsluiten van één van de co-ouders van een fiscaal voordeel is moeilijk te begrijpen voor de burger aangezien beide ouders wel gezamenlijk moeten blijven instaan voor de opleidings- en andere kosten van hun kinderen na hun meerderjarigheid en het volgen van hogere studies vaak juist grotere financiële inspanningen vergt”, leest het verslag.

Verblijfsaanvragen en klachten gedetineerden

Ook is hij een onderzoek gestart naar de procedure van verblijfsaanvragen op basis van medische regularisatie (de “9ter”). Aanleiding is een reeks terugkerende klachten. Bedoeling is na te gaan of de procedures en maatregelen die de Dienst Vreemdelingenzaken hanteert een correcte behandeling van het dossier binnen een redelijke termijn toelaten. Binnenkort worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld.

De Ombudsman ontvangt ook regelmatig klachten van gedetineerden over de houding van penitentiair beambten. Ook een aantal Commissies van Toezicht heeft daarover al zijn bezorgdheid getoond. De “zorgwekkende feiten” zouden zich het meest voordoen tijdens de veiligheidsmaatregelen, zoals de fouilles. Begin 2017 worden de resultaten van een onderzoek in een rapport gegoten.

De federale Ombudsman heeft vorig jaar 6.892 nieuwe dossiers ontvangen. Het gaat om 4.747 klachten en 2.145 informatievragen. In 2014 was sprake van 7.018 nieuwe dossiers, waaronder 5.017 klachten en 2.001 vragen. De meeste klachten hadden betrekking op asiel en migratie, fiscaliteit en sociale zekerheid. De drie meest geschonden normen zijn de redelijke termijn, de zorgvuldige werking van een overheidsdienst en het naleven van de wettelijke normen en voorschriften. (Belga/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content