Een interessant achterpoortje bij een erfenis via de tak 21

© iStock

Stel dat de erfenis van je overleden moeder naast haar huis ook bestaat uit een populaire spaarverzekering (tak 21). Kan je de erfenis (het huis) dan weigeren ten voordele van je kinderen en gewoon de tak 21 aanvaarden?

Als je bijvoorbeeld erf van je moeder, dan moet je de nalatenschap volledig aanvaarden of volledig verwerpen. Je kan sinds 2013 wel de erfenis weigeren, zodat deze automatisch terechtkomt bij je kinderen via de zogenaamde erfenissprong.

Maar slechts een ‘stukje’ van de erfenis verwerpen, omdat je graag zou hebben dat dit stukje nu al naar je kinderen zou gaan, kan dus niet. Kortom, het is alles of niets. Maar er is een interessante uitzondering op deze regel.

Wel via een Tak 21

Heel wat Belgen hebben een of meerdere spaarverzekeringen, ook tak 21 genoemd. Eigenlijk zijn dat beleggingen die juridisch gezien verpakt zijn in een verzekeringskleedje. In de meeste gevallen zijn de begunstigden van een dergelijke verzekering bij het overlijden van de ouders, ‘de kinderen’.

Interessant is dat het opgespaarde kapitaal van de Tak 21 niet in de nalatenschap valt van de overledene. De kinderen krijgen dit kapitaal dus rechtstreeks als begunstigde van de verzekering en niet in hun hoedanigheid van erfgenaam, al wordt dat kapitaal wel belast in de successierechten. De perfecte oplossing voor wie al een stukje wil ‘doorschuiven’ naar de kinderen.

Partner Content