De Vlaamse regering plant een tijdelijke fiscale regularisatie

Bart Tommelein © Belga

Belastingplichtigen die bepaalde inkomsten niet hebben aangegeven aan de fiscus krijgen de kans om hun zwart of grijs geld alsnog te regulariseren. Dat meldt Vlaams minister Bart Tommelein.

De regularisatie zal tijdelijk zijn en men kan maar eenmaal een bedrag aangeven. Tommelein wil de opbrengst van de regularisatie gebruiken om de erfbelasting te hervormen. “De huidige tarieven lopen op tot 65 procent. Billijkere tarieven zullen leiden tot minder belastingontwijking”, aldus Tommelein.

Vlaanderen treedt daarmee in de voetsporen van de federale regering. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen is een samenwerkingsakkoord nodig met de federale overheid en de gewesten. Die onderhandelingen zijn volop bezig.

In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze theoretisch ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting).

31 december 2020

Vlaanderen kiest voor een tijdelijke regularisatie, tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften zullen in aanmerking komen. Van zodra de Vlaamse Belastingdienst of het gerecht stappen heeft gezet of sancties heeft opgelegd, is regularisatie onmogelijk. De aangever geniet fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Men zal slechts eenmaal een ontdoken som kunnen regulariseren. Bezwaar maken tegen een berekende heffing is onmogelijk.

De Vlaamse regering wil vlakke tarieven hanteren voor de regularisatie. Ze maakt ook een onderscheid tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen. Voor niet-verjaarde ontdoken erfbelasting zou een tarief gelden van 35 procent voor de rechte lijn en 70 procent voor alle andere. Voor andere niet-verjaarde belastingen is het tarief 20 procent. Voor alle verjaarde bedragen betaalt de aangever 37 procent in 2017. Jaarlijks komt daar één procent bij om te eindigen op 40 procent in 2020.

De opbrengst van de regularisatie wil minister Tommelein graag gebruiken voor de geplande hervorming van de erfbelasting. Die wil Tommelein graag “billijker” maken. “De huidige tarieven tussen broers en zussen, neven en nichten of ooms en tantes lopen op tot 65 procent. Dergelijke hoge tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als confiscatie worden ervaren. We zullen daarom werk maken van een meer rechtvaardige en faire fiscaliteit”, aldus de Open Vld-minister.

Reactie sp.a: ‘Opgestoken middelvinger naar eerlijke Vlamingen’

Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over de fiscale regularisatie. “In mensentaal betekent zo’n regularisatie dat fraudeurs hun straf voor een vriendenprijsje kunnen afkopen”, zegt Vlaams parlementslid Jan Bertels.

“Dat is fundamenteel oneerlijk: wie zijn belastingen niet betaalt, zorgt ervoor dat alle eerlijke gezinnen en bedrijven méér belastingen moeten betalen. Al die valsspelers die hun belastingen ontdoken hebben, krijgen nu een schouderklopje van Bart Tommelein en Geert Bourgeois. In ruil hopen zij hun begroting wat op te smukken.”

Er is volgens Bertels “geen enkele reden om fraudeurs genade te geven”. “Ondertussen betalen de Vlaamse gezinnen en kmo’s die altijd eerlijk hun belastingen hebben aangegeven, de ene verhoogde factuur na de andere. Denk maar aan de Turteltaks, de verhoogde waterfactuur of de verhoogde schoolfactuur”, aldus het sp.a-parlementslid.

De oppositiepartij noemt de maatregel “een opgestoken middelvinger naar de Vlaamse gezinnen” en “een kunstgreep om de Vlaamse begroting te stutten”.

Reactie Groen: ‘Lijkt op bonus voor wie vals speelt’

Ook Groen heeft kritiek op de tijdelijke fiscale regularisatie. “Een fiscale regularisatie geeft een wrang gevoel bij de mensen die de erfbelasting wel correct hebben betaald. Met de regularisatie geeft de regering het signaal dat fiscale miljoenenfraude ok is. Terwijl elke euro die een oneerlijke miljoenenfraudeur niet betaalt, uiteindelijk op de kap van de eerlijke Vlaming terecht komt.”Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Rzoska: “Dit is niet de noodzakelijke operatie rechtvaardigheid. Minister Tommelein spreekt van een ’tijdelijke’ maatregel, maar een maatregel die tot 2020 duurt, valt bezwaarlijk tijdelijk te noemen. Het lijkt eerder op een bonus voor wie vals speelt”.

Volgens de Groen-fractieleider komt regeringspartij CD&V met de regularisatie ook terug op haar verkiezingsbeloftes. Zo stond er in het 3D-plan van de CD&V: “Fiscale fraude ondermijnt het volledige systeem. (…) Iedereen heeft nu de kans gehad inkomsten te regulariseren. De budgettaire opbrengst van de operatie toont aan dat veel mensen dat ook gedaan hebben. Nu is het eindpunt bereikt. Wie hardleers is, zal daar dus ook de gevolgen van moeten dragen.” “Door, na de fiscale regularisaties op federaal vlak, nu ook een Vlaams verlengstuk toe te staan, verbreekt de CD&V dus haar belofte die ze tijdens de verkiezingscampagne deed”, besluit Rzoska.

(Belga/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content