Johan Steenackers

‘De fiscus maakt ernstig misbruik van het vertrouwen van de belastingplichtige’

De fiscus misleidt de onwetende burger en doet hem ongewild honderden euro’s te veel belasting betalen, oordeelt Johan Steenackers, redacteur van MoneyTalk

15 juli is de ultieme deadline voor het indienen van de fiscale aangifte, althans voor wie gebruikmaakt van de elektronische aangifte via Tax-on-web. Wie zijn aangifte nog op papier indient, moest dat al doen tegen 30 juni. In vergelijking met de vorige jaren was de aangifte weer iets moeilijker. Dat was zeker het geval voor belastingplichtigen die meer dan één woning hebben of die hebben geleend om meerdere onroerende goederen te financieren. Die grotere complexiteit was het gevolg van de opsplitsing van de woonfiscaliteit tussen de federale overheid en de gewesten. Zo worden de gewesten fiscaal bevoegd voor de eigen woning van hun burgers – de gezinswoning zeg maar – en vallen de andere woningen onder de bevoegdheid van de federale overheid.

‘De fiscus maakt ernstig misbruik van het vertrouwen van de belastingplichtige’

Wie enkel heeft geleend voor de eigen woning, komt er nog relatief gemakkelijk vanaf. Hij moet een beperkt aantal codes invullen. Maar opletten blijft nodig. Koppels die vorig jaar hun gezamenlijke aangifte elektronisch invulden, mochten erop rekenen dat de betaalde kapitaalaflossingen van hun hypothecaire lening optimaal werden gesplitst tussen de man en de vrouw, als ze samen hadden geleend voor hun eigen woning. Die optimale verdeling werd automatisch doorgevoerd door de computer van de fiscus. We besparen u de technische details, maar er kan veel belasting worden bespaard door de kapitaalaflossingen te verdelen over de partner met het hoogste inkomen en de partner met het lagere inkomen.

De belastingplichtigen gingen ervan uit dat dit ook dit jaar het geval was voor de aangifte over het inkomstenjaar 2014. Maar groot was de verbazing toen de fiscus eind juni schoorvoetend toegaf dat die optimalisatie niet meer gebeurde. Het gevolg: de belastingplichtige die zijn aangifte al had ingevuld, viste achter het net. Hij had zijn kapitaalaflossingen zelf maar moeten optimaliseren in zijn elektronische aangifte.

Dat kan nog in orde worden gebracht door een verbetering aan te brengen in de aangifte via Tax-on-web. Wie zijn aangifte al heeft ingediend via Tax-on-web, kan die één keer elektronisch verbeteren vóór 15 juli.

Maar alles bij elkaar blijft het een spijtig gebeuren. Niet alleen wordt de fiscale aangifte meer dan ooit een fiscaal kluwen, het vertrouwen van de belastingplichtige wordt ook nog eens ernstig geschaad. De fiscus misleidt de onwetende burger en doet hem ongewild honderden euro’s te veel belasting betalen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content