Belastingvoordeel asielzoekers komt onder vuur te liggen

© BELGA

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Britse overheid EU- burgers kinderbijslag mag weigeren als hun kinderen niet in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Dat arrest kan ook consequenties hebben voor asielzoekers in België.

De Britse regering mag voortaan een ‘verblijfstoets’ houden vooraleer ze een burger uit een ander EU-land recht geeft op een kinderbijslag en een speciale gezinstoelage. Dat Schrijft De Tijd. Het hof erkent dat de uitspraak indruist tegen het Europese basisbeginsel van gelijke behandeling, maar de Europese rechters achten de discriminatie gerechtvaardigd om de Britse overheidsfinanciën te beschermen. Het is niet uigesloten dat de uitspraak van de rechters ook een impact zal hebben op ons land. In het bijzonder voor de asielzoekers die hier vertoeven.

Impact België

In krant zegt een woordvoerder van het Europees Hof van Justitie dat als het Verenigd Koninkrijk dergelijke beslissingen mag nemen, andere landen dat ook mogen doen. N-VA zal naar alle waarschijnlijkheid grijpen naar de uitspraak van het Europese Hof van Justitie om haar migratiebeleid kracht bij te zetten. Zo dringt Johan Van Overtveldt, minister van Financiën er al langer op aan niet langer bepaalde fiscale voordelen toe te kennen aan asielzoekers die niet werken.

Asielzoekers met kinderen ten laste in ons land krijgen tot 430 euro per kind via een belastingkrediet. Van Overtveldt wil die regeling nu bijsturen. Volgens hem zou een asielzoeker pas recht mogen hebben op een belastingkrediet als hij minstens vijf jaar in België verblijft. Dat zal België minder aantrekkelijk maken voor asielzoekers, oordeelt de minister.

Bij de jongste begrotingsronde werd een principieel akkoord bereikt om daarvoor een regeling uit te werken. Maar juridisch-technisch moet een en ander nog worden geregeld, schrijft De Tijd. Al zet het Europese arrest op juridisch vlak nu de deur open voor een concrete uitwerking. “Het arrest geeft inderdaad juridisch meer grond”, klinkt het in regeringskringen.

Al zal het niet zo’n vaart lopen. Zo moeten de de regeringspartijen nog hun violen op elkaar afstemmen. Onder meer CD&V en N-VA geven elk een andere invulling aan het principieel akkoord. (NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content