Johan Steenackers

‘Belastingbrief invullen is bijna onmogelijk zonder hulp’

Begin deze week stelde de fiscus de nieuwe fiscale aangifte voor met een recordaantal in te vullen codes, 810 codes of 38 meer dan vorig jaar. Voor de doorsnee belastingplichtige met een hypothecaire lening wordt het bijna onmogelijk de aangifte correct in te vullen.

De toename van het aantal codes is vooral een gevolg van de zesde staatshervorming die de gewesten bevoegd maakt voor de woonkredieten. De drie gewesten beslissen voortaan hoe de fiscaliteit van woonkredieten wordt ingevuld, waardoor er nu drie verschillende gewestelijke regelingen naast elkaar bestaan. Bovendien blijft de federale overheid bevoegd voor de woonleningen die betrekking hebben op een andere dan de eigen woning.

Vraag hulp bij het invullen van uw belastingbrief

Heeft u enkel geleend om de aankoop of de bouw van de eigen en enige woning te financieren, dan valt het allemaal nogal mee. U heeft dan recht op de zogenoemde woonbonus en daarvoor is het aantal in te vullen codes beperkt. Maar heeft u meerdere woningen waarvoor u heeft geleend of gebruikt u een deel van de gefinancierde woning voor beroepsdoeleinden, dan moet u heel wat codes invullen die goed ‘verborgen’ zijn op het aangifteformulier. Het juist invullen van de aangifte wordt op die manier zo goed als onmogelijk voor een leek-belastingplichtige, die op die manier een belangrijk deel van het fiscale voordeel van zijn woonlening dreigt mis te lopen.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, belooft beterschap en streeft naar een eenvoudigere aangifte. Zo wilt hij de banken laten meewerken aan het invullen van de leningslasten van een hypothecaire lening. Het is de bedoeling dat de banken de gegevens van de lening rechtstreeks bezorgen aan de fiscus zodat die de intresten en kapitaalaflossingen kan overnemen op de fiscale aangifte. Dit is een ambitieus plan waar al jaren over wordt nagedacht maar nog altijd niet werd gerealiseerd, omdat de banken niet willen meewerken. Het is maar de vraag of het deze keer wel lukt en of het een garantie is op een foutloze aangifte.

Heeft u een iets complexere aangifte – u heeft bijvoorbeeld meer dan één lening – dan is het een goede raad om de hulp van derden in te roepen. Het moet gezegd, de fiscus draagt hiertoe zijn steentje bij door sessies te organiseren waarin ze de belastingplichtige helpen bij het invullen van de aangifte, althans wanneer de belastingplichtige voor Tax-on-web kiest. Dat is echter geen garantie dat complexere aangiftes correct worden ingevuld.

Verder kunt u ook terecht bij banken en verzekeraars. Vooral kleinere banken en sommige verzekeraars leiden hun medewerkers op om klanten gratis te helpen bij het invullen van hun aangifte. Let wel, die medewerkers zijn dikwijls geen fiscalisten en garanderen dus niet dat de aangifte 100 procent correct wordt ingevuld. Wilt u wel volledige zekerheid, dan moet u een beroep doen op fiscalisten, accountants en boekhouders die de volgende maanden hele dagen bezig zijn met het invullen van aangiftes van hun klanten. Die diensten zijn echter niet gratis en het ereloon wordt bepaald in functie van de complexiteit van de aangifte. Voordeel is wel dat uw gehele aangifte zal worden geoptimaliseerd zodat u gebruikt maakt van alle belastingvoordelen. Een goede raad voor de beste gemoedsrust.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content