Belastingadviseurs en accountants krijgen nieuw instituut

© iStock

Er komt een nieuw instituut waarin de verschillende beroepsinstituten voor accountants, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten samensmelten.

De ministerraad heeft daarvoor vrijdag het licht op groen gezet. Het is de bedoeling dat het ‘Instituut voor de Belastingadviseurs en de Accountants’ de toegang tot de beroepen vlotter laat verlopen en de mate van professionalisme opkrikt.

Het nieuwe Instituut spruit voort uit de fusie van het ‘Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten'(IAB) en van het ‘Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en fiscalisten’ (BIBF). Ze kadert in de huidige digitalisering, die ervoor zorgt dat boekhouders en accountants zich steeds minder bezighouden met routinematige boekhoudkundige taken, maar meer gespecialiseerde dienstverlening leveren.

De fusie moet meer duidelijkheid brengen over welk beroep welke opdrachten kan uitvoeren. Ook zal een onderneming zelf beter kunnen beoordelen welke type beroepsbeoefenaar ze moet inschakelen. Via een openbaar register kunnen ondernemingen nagaan wie over welke kwalificaties beschikt.

De kwaliteitstoetsing die nu al bestaat voor accountants, zal na een overgangsperiode voor alle beroepsbeoefenaars gelden. Een student die een diploma haalt in een boekhouddkundige, fiscale of algemeen economische richting, krijgt voortaan een enkele toegang tot het beroep. Hij zal niet meer moeten kiezen tussen het beroep van boekhouder (fiscalist), accountant of belastingconsulent.

Samen met de fusie worden ook de titels van de beroepen gemoderniseerd: gecertifieerd accountant en gecertifieerd belastingadviseur komen in de plaats van accountant en belastingconsulent, terwijl accountant en fiscaal accountant de titels van boekhouder vervangen.

Partner Content