Appartement vennootschap aan zee fiscaal aftrekbaar, maar..

© iStock

Ons hoogste rechtscollege, het Hof van Cassatie, heeft in een recent arrest gezegd dat de kosten die een vennootschap maakt, geen verband meer moeten houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap om fiscaal aftrekbaar te zijn.

Het interessante aan een vennootschap is dat alle kosten die ze maakt in principe aftrekbaar zijn van haar belastbare winst. De fiscus heeft het echter moeilijk als het om kosten gaat die geen verband houden met het maatschappelijk doel dat in de statuten van de vennootschap staat. Zo zijn er verschillende gevallen in de rechtspraak bekend waarin de fiscus gelijk heeft gekregen.

Een sauna en een zwembad

Zo is er een vonnis geweest van een gynaecologe die werkt in een vennootschapsvorm en die woont en werkt in een gebouw dat eigendom is van de vennootschap. Omdat ze een deel van het gebouw gebruikt als woning, wordt ze belast op een voordeel van alle aard zoals de fiscus het voorschrijft.

Zo ver geen vuiltje aan het lucht tot op het ogenblik dat de gynaecologe haar vennootschap ook een zwembad en een sauna laat plaatsen die fiscaal worden afgeschreven door de vennootschap. De fiscus weigert deze afschrijvingen omdat de bouw van een sauna en een zwembad niet in verband kunnen gebracht worden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, meer bepaald het uitoefenen van een gynaecologische praktijk.

De betwisting komt voor de rechtbank en deze geeft de fiscus gelijk. Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moeten kosten gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dit betekent volgens de rechter dat de kosten noodzakelijk in verband moeten staan met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Een buitenverblijf

Dat kosten verband moeten houden met het maatschappelijk doel van een vennootschap om fiscaal aftrekbaar te zijn, was ook jarenlang het standpunt van het Hof van Cassatie. In twee recente arresten, namelijk dat van 12 juni 2015 en van 19 juni 2015, veranderde het Hof van mening.

Het ging over een vennootschap die een appartement aan zee kocht om dit gratis te laten bewonen door haar zaakvoerder. Het Hof van Cassatie zegt nu dat de kosten niet noodzakelijk verband moeten houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap om fiscaal aftrekbaar te zijn.

Let wel, het blijft wel noodzakelijk dat de kosten gemaakt worden om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. Dit is een toepassing van het algemeen principe dat we terugvinden in artikel 49 van het fiscaal wetboek. Het feit dat je als zaakvoerder kosteloos mag gebruik maken van het appartement aan zee, betekent ook dat je je moet laten belasten door je vennootschap op een zogenaamd voordeel ‘gratis woonst’. Dit betekent concreet dat het moet vermeld worden op je loonfiche en dat je maandelijks meer bedrijfsvoorheffing moet betalen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content