Basisbankdienst voor ondernemingen krijgt ook tweede keer groen licht in Kamercommissie

Kamerlid Leen Dierick (CD&V).

Er komt een basisbankdienst voor ondernemingen die al drie keer werden geweigerd door een kredietinstelling. Dat staat in een wetsvoorstel van CD&V, dat woensdag unaniem groen licht kreeg in de bevoegde Kamercommissie, behalve van PVDA. Het voorstel moet voorkomen dat ondernemingen geen bankrekening kunnen openen, waardoor ze hun zelfstandige activiteiten niet kunnen uitoefenen. De tekst verhuist nu naar de plenaire vergadering.

Verschillende sectoren ondervinden vandaag moeilijkheden om een bankrekening te openen. Kamerlid Leen Dierick (CD&V), die het voorstel indiende, haalt daarbij de krantenwinkels aan, net als de diamantsector en de voetbalsector.

Probleem is dat een onderneming juridisch verplicht is een rekening te openen alvorens ze een zelfstandige activiteit kan ontplooien. ‘Bovendien bevordert het gebruik van een bankrekening de transparantie. Het blijft een belangrijk onderzoeksmiddel om witwaspraktijken en de financiering van criminele activiteiten op te sporen’, legt Dierick uit.

Daarom heeft ze een wetsvoorstel uitgewerkt om een basisbankdienst aan te bieden aan ondernemingen die al driemaal geweigerd zijn door kredietinstellingen. Daarmee kunnen ze eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen, transacties via betaalinstrumenten, stortingen van contacten en overschrijvingen. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden.

Krediet maakt in het CD&V-voorstel geen deel uit van de basisbankdienst, die ook al in Frankrijk bestaat, en mag dus niet als voorwaarde worden gesteld. Dierick benadrukt dat het voorstel op geen enkele manier raakt aan de antiwitwasregels. ‘Banken kunnen dus wel nog steeds een individueel dossier weigeren bij vermoeden van fraude. Witwas-gevoelige sectoren zullen daarnaast bijkomende regels opgelegd krijgen met koninklijke besluiten.’

Op het voorstel werden ook amendementen goedgekeurd, zoals van N-VA. Zo worden banken ook verplicht te motiveren waarom ze geen bankrekening toekennen of wanneer ze een rekening afsluiten.

Partner Content