Armoedeverenigingen kregen veel meer hulpvragen in 2020

. © GettyImages

Bijna drie kwart van de armoedeverenigingen in ons land heeft afgelopen jaar meer hulpvragen gekregen dan in 2019. Ze kwamen vooral van mensen die door de coronacrisis in (financiële) problemen zijn gekomen, alleenstaande ouders en mensen met een migratieachtergrond. Dat meldt het Netwerk tegen Armoede donderdag op basis van een jaarlijkse bevraging bij 58 verenigingen.

Van de 28 armoedeverenigingen die de enquête beantwoordden, zegt 71,4 procent meer hulpvragen te hebben ontvangen dan in 2019. Zo’n 14,3 procent kreeg er evenveel en nog eens 14,3 procent kreeg er minder. De belangrijkste oorzaak van de stijging is uiteraard de coronacrisis.

De vijf meest gehoorde hulpvragen hebben te maken met eenzaamheid (82,1 procent), bereikbaarheid van (online) dienstverlening (82,1 procent), inkomenssituatie (78,6 procent), mentale gezondheid (64,3 procent) en het ontbreken van een sociaal netwerk (64,3 procent).

‘Vroeger sprongen mensen gewoon binnen bij het OCMW of een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.) in geval van problemen’, zegt woordvoerder Gert Van Tittelboom van het Netwerk tegen Armoede. ‘Door de coronamaatregelen moest dat echter digitaal en op afspraak. Dat zijn extra drempels, zeker voor mensen in armoede, die vaak geen computer of internet hebben.’

De aandacht voor armoede mag na de coronacrisis niet verslappen.

De armoedeverenigingen formuleren elk jaar aanbevelingen voor de federale en Vlaamse regering en de lokale besturen. ‘De tijdelijke steunmaatregelen tijdens de coronacrisis zijn meer dan welkom’, legt Van Tittelboom uit. ‘Maar er is nood aan een integraal armoedebeleid, dat vertrekt vanuit het recht op onder meer een waardig inkomen, wonen en onderwijs en een relanceplan dat rekening houdt met de leefwereld van mensen in armoede.’

De Vlaamse regering moet volgens de verenigingen prioritair werk maken van betaalbaar (sociaal) wonen. Voor de federale regering staat het optrekken van de laagste inkomens tot boven de armoedegrens het hoogst op het verlanglijstje. De lokale besturen ten slotte wordt gevraagd in te zetten op betere bereikbaarheid van de hulp- en dienstverlening. ‘De aandacht voor armoede mag na de coronacrisis niet verslappen’, aldus nog Van Tittelboom.

Partner Content